SMART Ovladače produktů: Nastavení oprávnění pro úspěšnou kalibraci tabule

Tento návod popisuje postup nastavení oprávnění v operačním systému Windows tak, aby mohla být v software SMART Ovladače produktů zkalibrována interaktivní tabule správně a trvale.

 

Obecné informace

Pro 4 a 9-ti bodovou kalibraci se kalibrační data ukládají do kontroléru tabule a zároveň do připojeného počítače. 

Pro 12-ti a více bodovou kalibraci se kalibrační data ukládají pouze do připojeného počítače. Kalibrační data jsou umístěna v registru ve větvi HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers.

Nejsou-li v připojeném počítači nalezena kalibrační data, nebo k nim nemá software přístup (např. z důvodu nedostatečných oprávnění pro čtení z této větve registru), použije kontrolér vlastní uložená data. Používá-li se běžně jiná než 9-ti bodová kalibrace, nemusí být data uložená v kontroléru aktuální a nastavení dotyku nemusí být přesné.

Data kalibrace jsou vždy svázána s konkrétní interaktivní tabulí. Pro každou připojenou interaktivní tabuli software vytvoří vlastní profil umístěný v HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers. Tento profil může, ale také nemusí obsahovat kalibrační data. Data jsou do profilu zapsána v případě provedení kalibrace a pouze v případě, že právě přihlášený uživatel má oprávnění zápisu do této větve a všech jejích podvětví. Větev registru HKLM\SOFTWARE je běžně přístupná pro čtení všem uživatelům s oprávněními na úrovni skupiny Users, oprávnění pro zápis do této větve mají obvykle pouze členové skupiny Administrators a Power Users. V prostředí s uživatelskými účty s omezenými oprávněními (typicky MS doména) mají obvykle možnost uložit data kalibrace pouze účty lokálního a doménového správce. Větev registru s daty kalibrace není součástí cestovního profilu.   

Nastavení oprávnění

Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob zajištění možnosti správné a trvalé kalibrace interaktivní tabule je povolení čtení a zápisu do větve registru HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers všem uživatelům.Tato oprávnění mohou být nastavena buď centrálně skrze doménovou politiku, nebo mohou být nastavena na konkrétním počítači interaktivně:

1) Přihlašte se pod účtem s nejvyššími oprávněními v dané infrastruktuře – v případě lokálních účtů jako lokální administrátor, v případě doménového prostředí jako doménový administrátor.

2) Otevřete Editor registru, navigujte do větve HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers.

3) Klikněte na klíč SMART Board Drivers pravým myšítkem a zvolte položku Oprávnění.

4) V dialogu nastavení oprávnění ověřte, že je přítomna příslušná skupina uživatelů -  v případě lokálních účtů skupina Users, v případě doménového prostředí skupina Domain Users. Není-li skupina ve výběru dostupná, přidejte ji prostřednictvím tlačítka Přidat.

5) Klikněte na tlačítko Upřesnit, zrušte zaškrtnutí položky Zahrnout zděditelná oprávnění z nadřazeného objektua zkopírujte nadřazená oprávnění kliknutím na tlačítko Přidat. V seznamu oprávnění zvolte příslušnou skupinu uživatelů a klikněte na tlačítko Upravit. Zaškrtněte volbu oprávnění Úplné řízení a zkontrolujte, že položka Použít pro je nastavena na Tento klíč a podklíče, nakonec uložte modifikovaná oprávnění kliknutím na tlačítko OK.

6) Uložte a zavřete dialog upřesnění nastavení oprávnění kliknutím na tlačítko OK.

7) Hotovo. Nyní bude mít zvolená skupina uživatelů oprávnění uložit data kalibrace.