SMART Ovladače produktů: Nastavení oprávnění pro úspěšnou kalibraci tabule

Tento návod popisuje postup nastavení oprávnění v operačním systému Windows tak, aby mohla být v software SMART Ovladače produktů zkalibrována interaktivní tabule správně a trvale.

 

Obecné informace

Pro 4 a 9-ti bodovou kalibraci se kalibrační data ukládají do kontroléru tabule a zároveň do připojeného počítače. 

Pro 12-ti a více bodovou kalibraci se kalibrační data ukládají pouze do připojeného počítače. Kalibrační data jsou umístěna v registru ve větvi HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers.

Nejsou-li v připojeném počítači nalezena kalibrační data, nebo k nim nemá software přístup (např. z důvodu nedostatečných oprávnění pro čtení z této větve registru), použije kontrolér vlastní uložená data. Používá-li se běžně jiná než 9-ti bodová kalibrace, nemusí být data uložená v kontroléru aktuální a nastavení dotyku nemusí být přesné.

Data kalibrace jsou vždy svázána s konkrétní interaktivní tabulí. Pro každou připojenou interaktivní tabuli software vytvoří vlastní profil umístěný v HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers. Tento profil může, ale také nemusí obsahovat kalibrační data. Data jsou do profilu zapsána v případě provedení kalibrace a pouze v případě, že právě přihlášený uživatel má oprávnění zápisu do této větve a všech jejích podvětví. Větev registru HKLM\SOFTWARE je běžně přístupná pro čtení všem uživatelům s oprávněními na úrovni skupiny Users, oprávnění pro zápis do této větve mají obvykle pouze členové skupiny Administrators a Power Users. V prostředí s uživatelskými účty s omezenými oprávněními (typicky MS doména) mají obvykle možnost uložit data kalibrace pouze účty lokálního a doménového správce. Větev registru s daty kalibrace není součástí cestovního profilu.   

Nastavení oprávnění

Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob zajištění možnosti správné a trvalé kalibrace interaktivní tabule je povolení čtení a zápisu do větve registru HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers všem uživatelům.Tato oprávnění mohou být nastavena buď centrálně skrze doménovou politiku, nebo mohou být nastavena na konkrétním počítači interaktivně:

1) Přihlašte se pod účtem s nejvyššími oprávněními v dané infrastruktuře – v případě lokálních účtů jako lokální administrátor, v případě doménového prostředí jako doménový administrátor.

2) Otevřete Editor registru, navigujte do větve HKLM\SOFTWARE\SMART Technologies\SMART Board Drivers.

3) Klikněte na klíč SMART Board Drivers pravým myšítkem a zvolte položku Oprávnění.

4) V dialogu nastavení oprávnění ověřte, že je přítomna příslušná skupina uživatelů -  v případě lokálních účtů skupina Users, v případě doménového prostředí skupina Domain Users. Není-li skupina ve výběru dostupná, přidejte ji prostřednictvím tlačítka Přidat.

5) Klikněte na tlačítko Upřesnit, zrušte zaškrtnutí položky Zahrnout zděditelná oprávnění z nadřazeného objektua zkopírujte nadřazená oprávnění kliknutím na tlačítko Přidat. V seznamu oprávnění zvolte příslušnou skupinu uživatelů a klikněte na tlačítko Upravit. Zaškrtněte volbu oprávnění Úplné řízení a zkontrolujte, že položka Použít pro je nastavena na Tento klíč a podklíče, nakonec uložte modifikovaná oprávnění kliknutím na tlačítko OK.

6) Uložte a zavřete dialog upřesnění nastavení oprávnění kliknutím na tlačítko OK.

7) Hotovo. Nyní bude mít zvolená skupina uživatelů oprávnění uložit data kalibrace.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů