SMART amp a Global Teenager

Od 26. do 28. března hostilo rakovnické gymnázium skupinu holandských studentů, kteří se společně se studenty O4 účastní projektu Global Teenager. Rakovnické gymnázium si velmi váží skutečnosti, že bylo holandským organizátorem Bobem Hofmanem na základě svých mezinárodních aktivit přizváno jako první česká školavůbec. Ředitelka gymnázia PhDr. Zdeňka Voráčková si uvědomuje, že kromě výuky i běžných předmětů v cizím jazyce, poznávání života jiných kultur a spolupráce s nimi je zásadní prvek plnohodnotného vzdělání současných náctiletých. 

Hlavním bodem setkání na rakovnickém gymnáziu byla společná práce holandských a českých studentů na úkolech projektu, jehož cílem je seznámit studenty s životními podmínkami v různých částech světa, problematikou dostupnosti základních služeb a vzdělání, dětskou prací a právy dětí. Studenti pracovali ve skupinkách a sdíleli své poznatky ve virtuálním prostředí SMART amp, k čemuž využívali iPady, které škole zapůjčila pouze k příležitosti projektového setkání společnost 24U.

Celému setkání předcházela dlouhodobá práce na velmi zajímavých otázkách a úkolech, například vytvoření plakátu, který by měl poukázat na problém současného světa. Společná tvorba a diskuze nad poselstvím těchto plakátu jen jasně ukázala, že jsou žáci schopni jasně formulovat své myšlenky. Dalšími tématy byla dostupnost a systém zdravotnické péče a dostupnost a úprava pitné vody. Každý krok a výstup žáci zaznamenávali do virtuálního prostředí SMART amp, ke kterému měli přístup 24 hodin denně, což výrazně zvyšovalo možnost vnášet zajímavé myšlenky bez omezení dobou vyučování.

Během osobního setkání na škole žáci vytvořili skupinky, ve kterých diskutovali nad otázkami práva na vzdělání, dětské práce a hovořili o zajímavých osobnostech nominovaných v Kids Rights 2014, aby následně vysvětlili proč jsou jim nominovaní blízcí. Své poznatky opět zaznamenávali v tzv. workspace, které bylo pro tuto část určené. Celý pracovní blok byl zakončen prezentacemi každé skupiny, přičemž se na interaktivní tabuli promítal obsah jejich práce. V tomto bodě se ukázala velká univerzálnost SMART amp, protože díky tomu, že se nachází ve virtuálním prostředí, je možné jej zobrazit kdekoli, kde je přístup na internet, což je nyní v podstatě každá škola. Výstupy jsou přístupné všem, kteří mají umožněno s nimi pracovat bez ohledu na místo a čas.

Celé setkání bylo velmi přínosné pro žáky obou zemí, ukázalo se, jak důležité je hovořit o společných tématech a spolupracovat. I přesto, že nyní jsou žáci opět zpět ve svých zemích, díky technologiím a zejména SMART amp, jejich spolupráce nadále pokračuje a přináší poznání.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů