Školení pro pedagogy pražských ZŠ a SŠ zdarma

AV MEDIA, a.s. se stala jedním z realizátorů veřejné zakázky malého rozsahu „Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků pražských základních a středních škol“, jejíž zadavatelem je Hospodářská komora hl. m. Prahy.

Jedná se o realizaci vzdělávacích služeb v rámci projektu Magistrátu hlavního města Prahy - „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972, jehož řídícím orgánem je MŠMT. Projekt funguje při Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pedagogové základních
a středních škol v Praze tak budou moci v časovém období březen 2019 až květen 2021 navštívit 80 jednodenních kurzů zaměřených na inovativní metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti, a to zcela zdarma.

Kurzy budou realizovány výhradně ve vybraných školách na území hlavního města Prahy a jsou určeny pouze pedagogům základních a středních škol z Prahy. Obsah všech uvedených kurzů bude především prakticky zaměřený. V každém školení bude mimo jiné zahrnuto:

 • příklady dobré praxe
 • inovativní metody
 • pracovní listy a praktická práce s nimi
 • metody hodnocení
 • metody aktivace žáků a jejich praktické využití
 • materiální a organizační zabezpečení programů pro žáky  

Jak se mohu na školení přihlásit?
Vyberte si z níže nabízených typů školení a zvolte termín školení, kterého se chcete zúčastnit a registrujte se. V nabídce nyní najdete termíny od března do května 2019. Termíny kurzů pro školní rok 2019/ 2020 budou zveřejněny v září 2019.

 1. Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti
  pro učitele 1. stupně ZŠ
 2. Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
 3. Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele středních škol
 4. Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele
  2. stupně ZŠ
 5. Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele středních škol

Podmínkou realizace školení je přihlášení minimálně 5 osob na daný termín školení
a to nejpozději 3 dny před termínem realizace. V případě, že se Vámi zvolený termín nenaplní, budete mít možnost přihlásit se na nadcházející termín. Maximální kapacita školení je 12 osob.

Účastník školení je povinen v den školení vyplnit prezenční listinu, kartu účastníka školení a portfolio pedagoga.

Po úspěšném absolvování školení, obdrží účastníci školení certifikát. 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů