Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – co napsat do záznamu?

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) je velmi zajímavou zkušeností. Pokud máte možnost a čas, kterého máme v dnešní době jako učitelé opravdu málo, pak jednu nebo dvě aktivity v tomto duchu doporučuji realizovat. Získáte tak pohled do procesu vzdělávání na jiné škole, podíváte se do učeben a laboratoří a můžete porovnat vybavení a znalosti, zájem a dovednosti žáků jiné školy za běžného provozu nikoliv v dnech otevřených dveří.

Co bych vám rozhodně doporučil z hlediska výběru. Určitě si vyberte kolegu, kterého dobře znáte a v ideálním případě také aby předměty, které učí byly stejné nebo podobné těm, které vyučujete vy. Sejděte se dopředu a projděte si školu, podívejte se na vybavení a získejte podrobnou představu o tom, jak to na škole chodí. Pak už jen naplánujte společné dny a hurá na to. A opět zdůrazňuji, čím je kvalitnější příprava, tím je celá akce úspěšnější.

Sedíte pak ale nad prázdným papírem a lámete si hlavu, co máte do záznamu o aktivitách projektu napsat? Jak může takový záznam vypadat? Pro inspiraci vybrané zápisy ze záznamu z naší realizace (zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy z vysílající školy je zápis ze schůzky zainteresovaných kolegů s programem, předáním informací a zkušeností z aktivity s následným zápisem přijatých závěrů a doporučení pro školu):

 

Příklad:

1. návštěva

Scénář a průběh návštěvy (8 hodin):

1. Příprava a průběh návštěvy

2. Seznámení s plánem výuky u třídy 4A předmětu PCS (čtvrtý ročník oboru Informační technologie předmět Počítačové sítě), třídy 2A předmětu HWR (druhý ročník oboru Informační technologie předmět Hardware) a třídy 3A předmětu OST (třetí ročník oboru Informační technologie předmět Operační systémy)

3. Seznámení s vybranými učebnami a jejich vybavením

4. Náslech v 2hodinové výuce třídy 4A předmětu PCS

5. Náslech v 1hodinové výuce třídy 3A předmětu PRG

6. Náslech v 1hodinové výuce třídy 2A předmětu HWR

7. Náslech v 3hodinové výuce třídy 3A předmětu OTS

8. Společná reflexe během dne ve volných hodinách

Plány výuky se podobají plánům na naší škole. Probrali jsme společně možné úpravy a návrhy na změnu hodinových dotací jednotlivých témat s tím, že by bylo dobré upravit ŠVP oboru Informační technologie na obou školách a posunout výuku k novým technologiím a více k reálné praxi.

Učebna U12 je klasicky situovaná třída pro 30 žáků s tím, že je tu skříň s vybavením ve smyslu ukázek reálných HW komponent počítačů dokonce i se zcela novými prvky ze současného trendu počítačového světa a dále průhledné malé kufříky obsahující pasivní prvky pro počítačové sítě, jako jsou zásuvky, koncovky, vzorky kabeláže vč optiky, apod. Tyto metodické pomůcky pomáhají ve výuce pro aktivní zapojení žáků a zvýšení interaktivity, což vede jednoznačně na zvýšení pozornosti žáků během výuky a snazší zapamatování probíraného učiva než jsem s použitím prezentace a klasického výkladu.

Laboratoř L05 je situovaná pro realizaci cvičení v rámci HWR a praktických činností v rámci OTS. Pro výuku OTS jsem vytvořena digitální 4místná sídla podobně jako v naší škole, navíc je zde dvojité promítání na přední a zadní stěnu učebny, aby všichni žáci viděli potřebné informace a nemuseli se neustále otáčet.

Na jednotlivé hodiny jsme přišli společně a kolega mě představil žákům s tím, že jsem kolega z jiné školy a přišel jsem rozvíjet své znalosti a dovednosti. Dále žáky upozornil na skutečnost, že jsem odborníkem na danou oblast výuky a že se mohou žáci v případě dotazů obracet i na mě.

Při náslechu v 2hodinové výuce třídy 4A předmětu PCS se probírala problematika subnetting, VLSM a v druhé části se realizovalo cvičení na Mikroticích. První část byla pro žáky spíše počítací, a ne všichni se chytali. V druhé části byl však zájem žáků zcela opačný. Všichni se aktivně podíleli na výuce a neustále komunikovali s vyučujícím a sami mezi sebou.

Při náslechu v 1hodinové výuce třídy 3A předmětu PRG se probírala problematika úloh na binární vyhledávání a půlení intervalů. Jednalo se suplovanou hodinu, kdy vyučující vykonával pedagogický dozor. Žáci pracovali na počítačích na zadaní s tím, že s vyučujícím probíhala jen minimální komunikace.

Při náslechu v 1hodinové výuce třídy 2A předmětu HWR se probírala problematika pevných disků, princip záznamu, C/H/S, LBA, MBR vs. GPT. Vyučující se opíral o prezentaci a vhodně ji doplňoval svými znalostmi z praxe. Pár žáků s vyučujícím diskutovalo na odborné úrovni. Většina jen sledovala výklad.

Při náslechu v 3hodinové výuce třídy 3A předmětu OTS se probírala problematika pevný disků, příprava (rozdělení, formátování), Clonezilla záloha OS do image. Hodiny jsou realizovány jako praktická cvičení. Žáci si v průběhu výkladu vše zkoušejí na počítačích a v případě jakéhokoliv nezdaru okamžitě daný problém řeší s vyučujícím. Jde o teorii velmi vhodně propojenou s praxí.

Společná reflexe a doporučení pro další práci:

Společná reflexe probíhala vzájemnou diskuzí po každém bloku výuky. Řešili jsme otázky připravenosti žáků základních škol na studium střední školy, tak jejich motivaci a vůbec celkový zájem s tím, že jsme se shodli na tom, že znalosti výrazně klesají, motivace je mizivá a celkový zájem je spíše o získání papíru v podobě maturity a jak 4 roky nebo dokonce více let studia přežít ideálně bez jakékoliv činnosti.

Noví učitelé se do školství nehrnou a postupně celý systém stárne a kdo ví, jak to vlastně celé skončí.

Odborně je výuka na celkem slušné úrovni, jen chybí finance na nové vybavení a tím se bohužel dostáváme k faktu, že žáci pracují se zařízením, které se dá z hlediska reálné praxe považovat za pravěk. Učitelé odborníci si některá zařízení nosí sami do školy nebo si je pro výuku kupují.

Kolega se snaží žáky motivovat zajímavými dotazy z reálné praxe a dávat jim velmi trefná řešení na jednotlivé problematické situace, s nimiž se žáci v budoucnu mohou setkat. Ukazuje se, že velmi dobré, když učí odborné předměty člověk s odbornou praxí než jen pedagog, který na to má školu.

 

 

Geralt – spolupráce

 

Použitý obrázek: GERALT. block-chain-3899172_960_720.jpg. In: pixabay.com [online]. Neu-Ulm, Německo: Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR, 2018-12-31 [2020-11-27]. Dostupné z WWW: https://pixabay.com/cs/photos/kladkostroj-osobní-potřesení-rukou-3899172/. Dostupný pod licencí Pixabay dle politiky úložiště médií (https://pixabay.com/cs/service/license/).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů