Šablony OP JAK vyhlášeny: 9 miliard pro mateřské a základní školy

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlásil výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. 

Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝZVY:

Termíny podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+
Alokace výzvy: 9 mld. Kč
Oprávnění žadatelé:

Podporované tipy aktivit:

  • Personální podpora
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
  • Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, vč. ŠD a ŠK

částka: 300 000 Kč + (počet žáků x 3 000 Kč)
+ (počet účastníků x 2 500 Kč) pokud je součástí právnické osoby ŠD/ŠK a jsou pro ně zvoleny aktivity
+ částka připadající na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024 (u ZŠ s počtem žáků 180 a vyšším)

Pro ZŠ s počtem žáků 179 a méně je podpora školního psychologa a školního speciálního pedagoga umožněna prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Předpokládá se, že pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga bude od 1. 1. 2025 hrazena z prostředků státního rozpočtu.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

částka: 300 000 Kč + (počet dětí x 3 000 Kč)
+ (počet účastníků x 2 500 Kč) pokud je součástí právnické osoby ŠD/ŠK a jsou pro ně zvoleny aktivity

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

částka: 250 000 Kč + (počet účastníků x 2 500 Kč)

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů