První zkušenosti ze školení čtenářské gramotnosti

3. února 2017 se uskutečnilo jedno z prvních školení čtenářské gramotnosti – základní školení a to pro pracovníky Centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Arpida v Českých Budějovicích.

První část školení byla věnována teorii, která je zpracována PaedDr. Renatou Wolfovou, speciální pedagožkou s více než 25-tiletou praxí
s dětmi se specifickými potřebami. Účastníci školení využili e-learningové prostředí, kde si mohli nastudovat teoretické poznatky, které jsou následně využívány při tvorbě interaktivních cvičení přímo v hodinách výuky.

Druhý blok školení byl zaměřen na Prvopočáteční čtení a psaní interaktivně. Ukázali jsme si využití základních nástrojů SMART Výukového softwaru pro použití různých metod čtení (GM, ASM), účastníci si prakticky vyzkoušeli, jak vytvořit jednoduchá cvičení
do hodin čtení a dále práci s aplikací Včelka, která slouží k podpoře čtenářských dovedností.

Cílem školení je předat učitelům nejen poznatky o softwaru SMART Notebook, ale poskytnout jim všechny materiály ze školení
s připravenou metodickou podporou ve formě videí a metodických poznámek, předat jim řadu již připravených aktivit a motivačních her do hodin, seznámit je s webovými zdroji, odkud mohou stahovat užitečné materiály do výuky nejen českého jazyka. Mimo jiné bychom jim chtěli ukázat, jak "papírové" metody, které už znají a využívají, zpestřit a převést je do interaktivní podoby. Jsme připraveni
se přizpůsobit požadavkům a možnostem školy. Naše materiály obsahují jednak úkoly pro analyticko-syntetickou, ale i genetickou metodu čtení.

Školení nejsou zaměřena jednostranně na první, či druhý stupeň,
ale obsahují materiály, které se dají použít i v jiných předmětech, nejen v českém jazyce. Zaměřují se i na různé formy práce s dětmi, předvedeme si systém 1:1, nebo skupinovou práci.

Další zajímavá témata, která nás s Arpidou ještě čekají jsou například: jak přistupovat k žákům s SVP, sdílení materiálů mezi učiteli a žáky, gamifikace (motivace dětí pomocí různých her
a soutěží), práce s interaktivními učebnicemi a čtečkou, grafické organizéry při práci s textem, rychlé poskytování zpětné vazby žákům, digitální hnízda a práce skupin, využití webových aplikací (Kahoot, Quzziz, Socrative, Toglic, Fred) a další.

Na tvorbě školení čtenářské gramotnosti se podílel tým odborníků
s mnohaletou praxí ve výuce a interaktivním vyučování. Každý účastník si ze školení odnese malou "encyklopedii" toho, co nám
v hodinách funguje, spoustou inspirace, zajímavých odkazů a zdrojů.

Mgr. Martina Štikarovská (Vokounová)
Garant a lektor školení Čtenářské gramotnosti

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů