První zkušenosti s Extreme Collaboration na ZŠ Litvínovská 600

S novou verzí SMART Notebooku 14 přichází nové možnosti způsobu výuky díky integrovaným doplňkům. Vyzkoušeli jsme Extreme Collaboration (dále XC) a můžeme tedy představit naše první zkušenosti, inspirace a nápady.

Do učebny fyziky jsme pořídili přenosnou wifi a tím byl položen základní kámen výukového experimentu.

Ještě předtím jsem si zjistila, jak jsou na tom naši žáci a kolik z nich vlastní „chytrý“ mobilní telefon. Výsledky mě naprosto ohromily, téměř každé dítě vlastní tuto věcičku a navíc někteří operují také vlastním tabletem! Nic tedy nebránilo tomu, abych vymyslela smysluplné i nesmysluplné aktivity a vyzkoušeli jsme si spojit tato zařízení s interaktivní tabulí.                                                                         

Nejprve jsme své přístroje testovali v několika krocích, pomalu a hezky postupně. Jako první věc jsme se naučili připojit ke školní wifi, to nám všem šlo velmi snadno. Jako druhý krok jsme se připojili k tabuli. Tento krok byl nejtěžší, ale děti ho zvládly i bez mé pomoci. Ti zkušenější pomáhali těm méně zkušeným a brzy se všichni naučili správně najít stránky send2nb.com a vložit vygenerované číslo aktivity. Někteří k tomuto účelu začali používat čtečku QR kódů.

Poslední část byla a je nejzábavnější, a sice odeslat odpověď na otázku nebo obrázek. Pochopili jsme, že tlačítko „enter“ nám odpověď také odešle, a tak dlouhou odpověď píšeme stále do jednoho řádku a „neentrujeme“. Stačila nám jedna vyučovací hodina, abychom se s XC seznámili. Odpovídali jsme na jednoduché otázky převážně v anonymním režimu. Volili jsme tímto způsobem předsedu a místopředsedu třídy, psali jsme svá předsevzetí v tomto školním roce anebo jsme se chlubili, kde jsme byli nejdále o prázdninách…

Pak ovšem nastal čas využít nově nabyté dovednosti smysluplněji, přímo v daném předmětu. A tak jsme postoupili zase o krok dál. Vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách a pomocí XC si starší ročníky krásně, rychle a přehledně zopakovaly učivo - a to především, když pátraly v hlavě po zahnízděných fyzikálních veličinách, vzpomínaly na probíraná témata anebo popisovaly pokusy, na které ne a ne zapomenout :-) .

   

Také žáci 6. ročníků nezůstali zkrátka a XC použili při týmové práci. Ostatně ta se mi osvědčila hned z několika důvodů. Jeden z nich je ten, že mobil stačí pouze jeden do skupiny a tedy nikdo nemusí mít pocit jakéhokoliv handicapu jenom pro to, že třeba zrovna mobil nechal doma nebo mu dochází baterie apod. Druhý je např. ten, že pokládám skupinovou spolupráci při některých činnostech prostě za nenahraditelnou. 

Využili jsme toho, že XC nabízí volby čtyř barev textu. Skupiny ve třídě tedy byly také čtyři: černí, červení, modří a zelení. Daná skupina musela v prvé řadě dohlédnout na to, aby zvolila správnou barvu textu. Jinak by se jejich odpovědi počítaly konkurenční skupině podle zvolené barvy.

Technicky jsme byli připraveni, a tedy stačilo položit otázky, spustit aktivitu, zakrýt roletkou tabuli, aby ostatní neviděli odeslané odpovědi, a nechat žákům prostor, aby se vyjádřili. Šesťákům jsem položila postupně tři druhy otázek: 1) Co je to fyzika? O čem je fyzika?, 2) Pomáhá nám fyzika? Co by nebylo bez fyziky?, 3) Co myslíš, že budeme ve fyzice dělat?

Žáci dali hlavy dohromady a snažili se napsat smysluplné odpovědi. Po každé otázce jsem nechala žákům čas a potom je předem upozornila, že budu aktivitu ukončovat. Další otázku jsme odstartovali na nové stránce, takže všechny odpovědi jsme měli přehledně zaznamenané u položeného dotazu. Získala jsem za krátký čas mnoho odpovědí, na které jsem mohla navázat. Všem odpovědím jsme věnovali pozornost, ujasnili si správné formulace a dobré myšlenky, ty nepřesné jsme opravili. Vyslovili jsme závěr a připravili zápis do školního sešitu. 

S prací svých žáčků jsem nadmíru spokojena a těším se, že XC nám i nadále bude pomáhat spolupracovat, naučit se vyjádřit a nebát se říct svůj názor…

                                                                      

Za ZŠ Litvínovská 600 Mgr. Michaela Králíková 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů