Průběžné čerpání dotace v rámci výzvy šablon pro SŠ a VOŠ

MŠMT informuje veřejnost a průběžném čerpání dotací u jednotlivých výzev na webových stránkách jednotlivých výzev.

Informace k výzvě č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, najdete na webových stránkách ministerstva.

Z celkových finančních prostředků určených pro mimopražský region republiky byly zatím podány žádosti za 110 mil. Kč.
Za obdobnou částku (107 mil. Kč) jsou žádosti již v hodnotícím procesu. Celkový objem volných dotačních prostředků je 723 mil. Kč.
 
Je stále dostatečný prostor na podání žádosti. Příjem žádosti je možný až do 30. září 2017 s tím, že projekt bude realizován 2 roky
a musí být ukončen nejpozději 28. 2. 2020.

Šablony nabízí možnost posílit personální obsazení školy či vzdělávat pedagogy v 11 oblastech osobnostně profesního rozvoje. Přesné definice variant najdete v Metodickém výkladu výzvy.

Dalšími podporovanými aktivitami je například umožnění navázání spolupráce s budoucími zaměstnavateli nebo rozvíjející ICT
a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Průběh čerpání výzvy mimopražského regiony republiky:

Průběh čerpání výzvy určené pro Prahu:

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 3. verze.
Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 16. února 2017.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů