Procvičujte s žáky němčinu v jazykové laboratoři téměř bez práce

Robotel pro svoji jazykovou laboratoř SmartClass nenabízí pouze vytvořené materiály pro anglický jazyk, ale nově i pro španělštinu a němčinu. Jak dopadlo tříměsíční testování cvičebnice němčiny? Jaké byly reakce učitelů a žáků?

Naše škola (Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498) si zakoupila rozšiřující obsah pro naše jazykové laboratoře, konkrétně jsme využili cvičení pro německý jazyk (Deutsch – Hörverstehen und Sprechen).

TYPY AKTIVIT

Zhruba polovina z cca 600 digitálních aktivit se žákům vyhodnotí automaticky po vyplnění, nevyžadují tedy ruční opravu učitelem a poskytují žákům zpětnou vazbu okamžitě. Učitel musí cvičení žákům pouze přiřadit a u cvičeních zaměřených na osvojení nové slovní zásoby musí učitel německé výrazy doplnit českými ekvivalenty.

I přes to, že polovina aktivit není automaticky hodnocena, tak nevyžadují pro učitele pro základní práci s nimi žádnou intenzivní přípravu. Jedná se především o aktivity na rozvoj ústního projevu (popis obrázků, komentování videa, rozhovory, skupinové aktivity apod.) Součástí jsou i aktivity na nácvik psaného projevu, které často slouží jako příprava pro mluvní cvičení.