Přírodní vědy moderně a v týmu - ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Projekt podpory výuky přírodních věd, který dokázal motivovat i ty žáky, kteří před realizací zájem o tyto vědní obory neměli. Jak se jim to povedlo? Na začátku byly dvě nadšené učitelky fyziky a chemie, Mgr. Miroslava Bělochová a Ing. Bc. Martina Čáslavová ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník. 

Projekt začal v dubnu 2013 a zaměřil se na větší využívání ICT při vlastní výuce chemie, fyziky a biologie. Výstupy projektu pilotovali učitelé a žáci druhého stupně ZŠ a MŠ Byšice. Během projektu došlo k modifikaci výuky přírodovědných předmětů. Byla postavena primárně na bázi experimentu a vlastního poznávání, tzv. badatelské výuce. Zavedeny byly také e-learningové metody, a to v podobě testů. Zájem o přírodní vědy měl přitáhnout také žáky, kteří mají talent spíše pro jazyky nebo humanitně zaměřené předměty. Do tvorby multimediálních výukových materiálů se zapojili nejen žáci, ale i učitelé, jejichž talent a um dal vzniknout několika krátkým filmům a jejich upoutávkám, nebo několika komiksům. Jednou z důležitých činností byla pilotní výuka přírodovědných oborů a mediální výuky metodou CLIL.

Wikipedie.org o této metodě říká následující: „Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (často též označovaná anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.“

Projekt vznikl za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl rozdělen na několik aktivit:

1) Badatelský způsob výuky přírodovědných předmětů
Vzniklo 12 digitálních úloh z fyziky a chemie, 5  prací z biologie, a 4 sady úloh pro talentované děti, které vyžadují vyšší náročnost zadání nebo provádění měření. Celkem vzniklo 21 sad digitálních úloh obsahujících pracovní listy pro žáky a metodický výklad pro učitele. Z celkového počtu byly 4 úlohy v angličtině.  Podpořena byla také čtenářská gramotnost, kdy byly pro zadání použity odborné články v e-learningu. Žáci si v textu (např. z historie techniky) museli najít údaje, které využili k řešení příkladů.

Speciální pozornost byla věnována tématům životního prostředí a jejich propojení s učivem fyziky, chemie a biologie. Příkladem jsou větrná energie, využití odpadů pro energetiku nebi rekultivace přírody po těžbě surovin. Materiály jsou ke stažení na stránkách Experimentujme.cz.

2) Tvorba multimediálních výukových materiálů
Na stránkách školy je možné se podívat na krátké filmy, které tvořily žáci během předmětu mediální výchova. Díky projektu také žáci 9. ročníku navštívili animační studio Via LUCIS nebo HAFAN (kde vznikl také aktuálně promítaný loutkový film Malá z rybárny).  Žáci načerpali inspiraci a dozvěděli se základní informace o animování a základy animace pak aplikovali při vlastní tvorbě krátkých animovaných upoutávek. V rámci mediální výchovy také vznikly a jsou spravovány webové stránky projektu.

Filmy jsou ke shlédnutí na stránkách projektu zde

3) E-learning ve výuce přírodovědných předmětů
Celkem bylo vytvořeno 70 interaktivních testů a příprav, které zajistí okamžitý výsledek.

4) Pilotáž digitálních úloh ve výuce.
Do projektu bylo zapojeno dalších 121 žáků Základní školy a mateřské školy Byšice. Pilotující učitelé přispěli připomínkami a podněty k výukovým materiálům.

5) Experiment v praxi a 6) Projektové dny V rámci projektu proběhly 2 projektové dny v terénu, kdy v rámci tématu Fyzika moře a konstrukce lodí žáci na čtyřdenním pobytu v poslkém Gdaňsku prováděli vloni v květnu na plážích měření salinity vody, síly větru, teploty vody a ovzduší a porovnávali hodnoty z vnitrozemí a u moře. Druhý projektový den byl zaměřený na výrobu železa a oceli a přeměnu krajiny po těžbě uhlí. Žáci navštívili Vítkovické železárny, a také elektrárnu Dlouhé stráně se zaměřením na ekologii. Třetím cílem daného dne byla návštěva solného dolu a seznámení se s principem těžby soli. Veškerá komunikace a výklad na místě probíhal v angličtině, což se žákům bude hodit v praktickém životě. Výstupem byly také krátké filmy, vzniklé během mediální výchovy.  

Tento projekt krásně demonstruje, že výuka přírodních věd není omezena danými předměty a díky propojení s dalšími výukovými metodami a aktivitami lze zapojit žáky nadané v humanitních předmětech. Více podrobností k projektu na jeho stránkách.

Nebojte se zeptat na zkušenosti této školy, nebo ji navštivte a inspirujte se, jak je PASCO zapojeno přímo ve výuce a jaké kroky byly nutné k efektivnímu zapojení této moderní digitální pomůcky do výuky.

Dotazy a vzniklé materiály je možno získat na emailu: belochovam@zsjungsady.cz.

Odkaz na náhled na moodle: www.zsjungsady.cz Moodle (na obrazovce vpravo). 

Jméno – konference
Heslo - konference 2014

 

 

Zdroje: Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. Wikipedie, Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%A1_v%C3%BDuka_p%C5%99edm%C4%9Btu_a_ciz%C3%ADho_jazyka

Fotografie jsou z archivu autorky článku, nebo ze stránek projektu. 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů