Požadavky na výukový materiál nahraný na portál VeŠkole.cz

Portál Veškole.cz se stal nejen prostorem pro aktivní sdílení výukových materiálů, ale současně nevyčerpatelnou studnou plnou inspirace pro vytváření digitálních učebních materiálů (DUMů). Aby byla udržena kvalita nahrávaných výukových materiálů, jsou stanoveny minimální požadavky a nahrané výukové materiály jsou před publikováním na portál zkontrolovány a ohodnoceny.

Výukový materiál nahraný na portál www.veskole.cz musí splňovat tyto požadavky:

 • titulní strana – téma hodiny, předmět, ročník, klíčová slova, jméno autora, škola,
 • strana s metodickými poznámkami, popř. metodické poznámky umístěné na každé straně (v záhlaví, v podobě vytahovacích záložek apod.),
 • minimálně 3 strany na jedno téma s interaktivním obsahem, který zapojí žáka nebo studenta,
 • závěrečná strana s uvedením citace použitých zdrojů.

Je-li zpracovaná ukázková hodina výstupem ze školení AV MEDIA, a.s., musí dále:

 • být vytvořena v autorském softwaru SMART Notebook, protože je celé školení zaměřeno na práci s tímto interaktivním nástrojem pro výuku na interaktivních tabulích SMART Board,
 • obsahovat aktivity dle úrovně školení, na základě schválení je udělován certifikát.

Titulní strana

Zpracovaná výuková hodina musí obsahovat titulní stranu, na které jsou uvedeny tyto informace:

 • téma hodiny - probíraného tématu, nebo projektu, v rámci které se bude materiál využívat,
 • předmět - ve kterém se výuková hodina ověří ve výuce. Do práce lze snadno doplnit mezipředmětové vztahy,
 • ročník - kdy se dané téma probírá na Vaší škole v rámci ŠVP,
 • klíčová slova - tak jako učitelé vyhledávají na internetu podle klíčových slov, je v moderní době nutné, aby si žáci zafixovali klíčová slova pro probírané téma,
 • jméno autora (vč. titulů) - jsme autory této práce a proto bychom měli být na ni náležitě hrdí,
 • škola - jak zmiňuji výše, mnohé školy se liší svými ŠVP. Proto je vhodné uvést školu, pro jejíž výuku daný výukový materiál vznikl.

Veškeré výše uvedené informace jsou dále na portále využívány pro sofistikovaný systém vyhledávání materiálů.

Metodické poznámky

Nahráním Vaší zpracované výukové hodiny na portál jej sdílíte s dalšími pedagogy a dáváte jim možnost využít tento materiál ve své výuce. Pro kvalitnější práci s výukovým materiálem bez složitého hledání skrytých zadání, řešení či odkazů je nutné znát alespoň základní metodiku vystavené výukové hodiny.

Metodické poznámky můžete umístit na samostatné stránce nebo na každé straně (v záhlaví, v podobě vytahovacích záložek apod.).

Minimálně 3 strany s interaktivním obsahem na jedno téma

Pro lepší přehlednost a fixaci učiva žáky je vhodné na každé straně mít pouze jeden úkol, kterému se žáci věnují. Pro kontrolu správnosti úkolů uveďte řešení na samostatné stránce nebo skryté např. pod roletou, na vytahovací záložce apod.

Závěrečná strana s uvedením citace použitých zdrojů

Aby byl respektován autorský zákon ČR, je třeba uvést na závěr digitálního učebního materiálu použité zdroje - především při využití materiálů z internetových stránek - textů, obrázků aj. Pokud využíváte vlastních fotografií a obrázků, uveďte do použitých zdrojů své jméno a také jejich název.

Tip: Pokud v rámci zpracovaného výukového cvičení používáte objektů z Galerie SMART Notebooku, stačí uvést aktuální verzi programu. Více zde.

Autorská práva – výukové hodiny na VeŠkole.cz

Kritéria hodnocení na VeŠkole.cz - hodnocení DUMů

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů