PÍpání

Také máte radost, když se vám podaří uskutečnit myšlenku, která se vám už dlouho honí hlavou? Mně se toto povedlo 14. 3. 2016. A o to větší radost jsem měla, že jsem ji mohla online sdílet. Už vás nebudu dále napínat a seznámím vás s tím, co se vlastně tento den odehrálo.

Dne 14. 3. (3/14) se slaví mezinárodní den π, slavné matematické konstanty, která nám pomáhá vypočítat délky, obsahy, povrchy či objemy všeho kulatého. Ale jak přistupují k těmto kulatostem učitelé a žáci na různých stupních škol? Tak to jsme se pokusili ukázat při oslavě dne PÍ tento školní rok. Oslava probíhala prostřednictvím videokonferenčního sw SMART Bridgit, který umožňuje přenos obrazu, zvuku a umožňuje snadno sdílet pracovní plochu všech připojených účastníků. Byly jsme online propojeny tři školy a tím i tři třídy.

  1. ZŠ Dubá zastupovala 1. stupeň základní školy, spolupracující kolegyní byla Veronika Matějková, která měla připravenou aktivitu se svými prvňáčky

  2. ZŠ Stráž pod Ralskem reprezentovala 2. stupeň základní školy, spolupracující paní učitelkou byla Cecílie Krejcarová, která měla svůj příspěvek připravený se svými deváťáky

  3. SPŠ Česká Lípa pak zastupovala střední školství, svůj příspěvek si připravili druháci strojaři, já jsem jim jenom pomohla s organizací

  4. a navíc jsem všem slíbila, že možná přijde i kouzelník :-)

     

Všichni účastníci jsme se tedy v domluvenou vyučovací hodinu spojili a tady jsou postřehy z jednotlivých škol:

 

  1. ZŠ Dubá

Prvňáci z Dubé to vzali od začátku. Učí se teprve rozpoznávat kruhy, kružnice a koule. Hledali jejich příklady ve třídě a nakonec je i vymodelovali. A pak se už jen dívali a divili. Většina toho, na čem pracovali jejich starší kamarádi, pro ně bylo španělskou vesnicí. Ale i tak je něco zaujalo. Například znázorňování čísla π v barevných grafech, zhudebnění čísla π a možnost najít v něm datum svého narození. Mě zase inspirovalo, že američtí žáci soutěží, kdo dokáže vyjmenovat více desetinných míst čísla π. My se teprve čísla číst učíme. A tak budeme soutěžit o koláč, kdo přečte nejrychleji a bezchybně číslo π s pětadvaceti desetinnými čísly a to česky i anglicky.

Děkujeme.

Prvňáčci a Veronika Matějková

 

 

 

1.      ZŠ Stráž pod Ralskem

Nápad na oslavu se zrodil v České Lípě. Přesněji v hlavě Mgr. Hanky Ulíkové. A nejen nápad na oslavu matematické konstanty, ale i na originální výukovou hodinu s propojením tří škol třech školních stupňů. A protože číslo Pí se zkráceně zapisuje jako 3,14, slavili jsme 14. března.

Zapojeni byli žáci 1. třídy ZŠ Dubá pod vedením Mgr. Veroniky Matějkové, žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem pod vedením Ing. Cecílie Krejcarové a studenti Střední průmyslové školy v České Lípě s Mgr. Hankou Ulíkovou. Ta se také ujala role moderátora. Propojení bylo zajištěno pomocí internetu, webových kamer a programu SMART Bridgit. Pracovalo se na interaktivních tabulích převážně v programu SMART Notebook.

Každá ze škol si připravila část hodiny, kde představila matematickou konstantu Pí ze svého pohledu a dle náročnosti své úrovně. V Dubé pracovali s pojmem kružnice, kruh a koule. Výklad pojmů doplnili o praktické ověření a krátká videa z této činnosti. Ve Stráži jsme přidali již nějaké výpočty, další tělesa (válec, rotační kužel) a pár vzorečků, také jsme představili osobnosti narozené 14. 3. V České Lípě si připravili povídání o historii tohoto čísla, ukázku písně (zazpívané Pí), hudbu (jak zní toto číslo převedené do not), kde najdeme své rodné číslo (na kolikáté pozici desetinných míst v tomto čísle) a další zajímavosti. Jako poslední se slova ujal doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. z Akademie věd ČR, který objasnil způsoby výpočtů tohoto čísla. A pak již jen krátké přání tomuto dni – zakončení celé akce.

Pokud se ptáte na přínos? Osobní dojmy? Zážitky? Jen pozitivní. Mile mě překvapilo, jak jsou schopni deváťáci ocenit malé žáčky z první třídy, jejich nápaditost, zručnost, ale i odvahu a chuť se zapojit a jak, na straně druhé, obdivně poslouchají středoškoláky a jejich připravený výklad o tom, co je možné vše kolem konstanty Pí podniknout, že někdo kvůli číslu natočí film či ho zhudební. Takže sečteno, podtrženo: vysoká míra zapojení všech žáků, pozornost po celou hodinu, nové poznatky (v krátkém časovém úseku velké množství), SPOLUPRÁCE (napříč věkovými kategoriemi). Jsem ráda, že jsme se mohli zapojit, nikdy bych sama tolik informací a takovouto zábavnou formou, v tak krátkém časovém úseku (jedna vyučovací hodina), sama žákům nepředala. Navíc díky jejich aktivnímu přístupu a zapojení si žáci snáze osvojili velké množství nových poznatků. Spolupráce je důležitá.

Na náš meeting se přes internet připojilo několik hostů, většinou učitelů. Osobně pak v mé hodině byla kolegyně angličtinářka, která odcházela nadšená s tím, že také zkusí podobné setkání domluvit na hodinu anglického jazyka s jinou školou.

A na závěr bych ještě chtěla poděkovat Mgr. Hance Ulíkové za její nápad uspořádat toto vzájemné setkání a propojení, trpělivost při zkoušení a v samotný den oslavy Pí i laskavé vedení a moderování celé hodiny. V neposlední řadě velký dík patří i paní ředitelce naší školy Mgr. Bedřišce Rychtaříkové za podporu při realizaci této akce.

C. Krejcarová, ve Stráži pod Ralskem

 

 

 
   

 

1.      SPŠ Česká Lípa

Moji studenti si uvědomili, kolik už toho o čísle PÍ vědí a soustředili se na zajímavosti týkající se tohoto nekonečného čísla. Ukázali, jak lze graficky toto číslo znázornit, že je zhudebněné, upozornili na existující film, seznámili s historií Ludolfova čísla. Všechny pak překvapili tím, že našli desetinné místo, od kterého se v PÍ vyskytuje datum narození každého z nás.

A nakonec přišel i slibovaný kouzelník! Jmenoval se Tomáš Vejchodský z Matematického ústavu při Akademii věd ČR. Přiblížil nám několik algoritmů, jak lze spočítat oslavované iracionální číslo a zakončil tak naši cestu napříč všemi stupni vzdělávání metou nejvyšší. Moc mu touto cestou děkuji za jeho ochotu zúčastnit se našeho PÍpání.

Tak to byl příběh o tom, jak jedno číslo propojilo všechny stupně škol v naší republice a věřím, že jste pochopili mou poznámku v úvodu o radosti z uskutečněné myšlenky. Nosila jsem ji v hlavě asi dva roky, příprava si vyžádala mnoho hodin, ale výsledek stál za to. Byla to skvělá zkušenost pro všechny zúčastněné – aktéry i pozvané hosty.

Děkuji všem, kteří se účastnili příprav na oslavě dne PÍ – oběma paním ředitelkám obou základních škol, panu řediteli naší školy, který se oslavy zúčastnil online, panu docentu Vejchodskému. Můj veliký dík patří i Cilce i Verče za jejich ochotu se věnovat přípravě žáků i technického zabezpečení celé akce. A v neposlední řadě studentům druhého ročníku strojírenství na naší průmyslové škole a žákům oběma základních škol. Díky nim se pro všechny účastníky stalo PÍ opravdovou matematickou celebritou. A protože studenti průmyslovky fotili a natáčeli, můžeme vám nabídnout i ochutnávku našeho PÍpání:

 

1 SMART Bridgit
2 Michal Bzura - video

 

3 Vojta Štrupl byl mluvčím a fotografem akce
4 Dalšími mluvčími byli (zleva) Dominik Lohniský, Filip Koloc, Petr Musil

  

5 Slíbeným kouzelníkem byl doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
6 Potlesk na závěr

7 Výmluvné zhodnocení akce


Se svými postřehy z oslavy dne PÍ se s vámi podělily:
Mgr. Veronika Matějková
Ing. Cecílie Krejcarová
Mgr. Hana Ulíková

 

 

 


 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů