Online výuka 4.A v České Kamenici

Každé ráno v devět hodin si sednu k počítači do pokojíku, kde má manžel malé hudební království. Vždy tam sedávám, když se chystám na online výuku nebo nahrávání výukových videí. Ticho a krátké napětí je cítit z druhé strany, kde jsou netrpěliví žáci mojí třídy. Po odeslání mailu s linkem připojení, se jako rychlé blešky scházíme a během pěti minut je celá třída v počtu 20 žáků připravena na živé vysílání a každý má na tváři úsměv. 

Někdy je nás méně, ale to vím, proč se žák nepřipojí. Rodiče ochotně žáka vždy omluví. S pocitem velké zodpovědnosti k takto zvolené výuce také přistupuji. Příprava není jednoduchá. Vše musí být na obrazovce srozumitelné, jednoduché a hlavně si musím vytyčit priority, které chci žákům předat. Hodinu vydržet s pozorností u obrazovky není pro žáky také lehké. A proto to nejaktivnější schovávám vždy na závěr.

 

Žáci většinou znají obsah, neboť máme v Google Učebně na každý předmět vytvořený „kurz“. Zde je všechno učivo, odkazy, kvízy a podpůrné informace. Toto prostředí je kouzelná třída, které ohlídá veškeré zadané práce a informuje mne o aktivitě žáků.

Klasicky využívám práci s učebnicemi online proto, aby měli všichni nějakou pevnou výukovou základnu. Další výukový materiál si tvořím sama. Nejvíce vytvářím podklady ve SMART Notebooku a SMART Labu. Zde je možno připravovat interaktivní cvičení na procvičování, výuku a testování, ale i společnou zábavu. Vše se zpětnou vazbou. Také vytvářím výuková videa. Abych mohla SMART s žáky sdílet, využívám SMART Výukový sw Online. Aby mohli žáci spolu sdílet některé práce, mají k této možnosti online nástěnku na Padletu.

   

Další možnosti pro propojení s žáky při výuce online je aplikace Toglic, které je na procvičování matematiky, českého jazyka i angličtiny a vlastivědy. Zde se mohou mimo jiné vytvářet vědomostní křížovky.  Na této aplikaci je pro učitele výborné, že vidíte žáky pracovat na jejich zařízeních s okamžitým výsledkem a můžete je i hodnotit. Při online výuce je nepřeberná možnost vlastního výběru z nabídek, které určitě každý zná.

  

Pro žáky je každodenní spojení již zařazeno do denního rozvrhu a všichni se na sebe těšíme. Diskuze, které mezi dětmi probíhají, nejsou takové jako ve třídě, ale vždy si řeknou novinky, pochlubí se s některými zajímavostmi a hlavně jsou v očekávání a s chutí se pouští do výuky.

 

Tímto chci poděkovat rodičům a dalším příslušníkům rodiny, se kterými jsme v kontaktu, že se starají o bezproblémové připojení a podporují děti v této výuce.

 

Mgr. Dagmar Nebuželská
ZŠ T. G. Masaryka a gymnázium, Česká Kamenice

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů