Odborník z praxe – co napsat do záznamu

Aktivita s odborníkem z praxe je senzační. Nebojte se jí a zrealizujte ji.

Nejprve se s odborníkem sejděte, domluvte si role a pravidla, jak bude výuka probíhat. Může nastat nepředvídatelná situace, a proto se připravte i na improvizaci. Informujte třídu dopředu. Nenechávejte odborníka v učebně se žáky samotného. Pokud se odborník tzv. utrhne ze řetězu a začne žáky zahlcovat přemírou odborných výrazů, decentně vstupte do diskuze, doplňte ji o váš nadhled a udělejte přestávku s tím, že lidsky sdělte odborníkovi, aby zvolnil a výklad zjednodušil. Osobně doporučuji vybrat odborníka, který má s podobnou aktivitou zkušenosti a nebojí se mluvit před žáky. Kvalitní příprava je úspěchem celé akce.

Sedíte nad prázdným papírem a lámete si hlavu, co máte do záznamu o aktivitách projektu napsat. Jak může takový záznam vypadat? Dovolte mi vám předložit pro inspiraci vybrané zápisy ze záznamu z naší realizace:

 1)     Příklad:

Téma: L4 – CAD – návrh desky plošného spoje – začátek.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu a cvičení pro skupinovou práci při návrhu desky plošného spoje.

Reflexe: Hodina byla produktivní. Žáci si osvojili práci s programem a hodnotili vše na výbornou. Spolupráce s odborníkem byla podnětná a vzájemně obohacující.

2)     Příklad:

Téma: E2 – ELT – Lineární součástky – Typizace a výběr rezistorů.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a přivezení sad rezistorů pro výuku. Příprava demonstračního výkladu a cvičení pro skupinovou práci při výběru rezistoru.

Reflexe: Žákům se hodina moc líbila. Nejlepší bylo propojení teorie s reálnou praxí. Žáci si vyzkoušeli výběr a typizaci vhodných rezistorů dle připravených konstrukcí reálných prototypů obvodů. Spolupráce s odborníkem byla vzájemně produktivní.

3)     Příklad:

Téma: L4 – CAD – Reálné využití vývojové desky Arduino UNO v praxi

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce a rolí. Test funkčnosti prostředí IDE a vývojové desky včetně vybraných snímačů a dalších prvků. Příprava řešení možných chyb.

Reflexe: Všichni žáci byli aktivní a velmi si hodinu chválili. Vše zdárně zapojili. Také diskutovali s odborníkem ohledně možných variant zapojení a úpravy zdrojového kódu. Spolupráce s odborníkem byla výborná a vzájemně inspirující.

4)     Příklad:

Téma: 2.C – PRA PRA 3 – Robotika.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu, příprava motivujících otázek na užití daného typu a druhu robotického systému.

Reflexe: Žáci byli během hodiny aktivní a měli zajímavé dotazy. Nejvíce je zajímala oblast androidů a kybermechanismů, aplikace umělých částí těla a inteligence.  Žáci si vyzkoušeli zkonstruovat model minirobota z reálných dílů. Spolupráce s odborníkem byla výborná.

5)     Příklad:

Téma: 2.C – ZEL – Zálohování a ochrana dat.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu, příprava motivujících otázek na způsoby zálohování a metody ochrany dat.

Reflexe: Žáci byli během hodiny aktivní a měli řadu dotazů. Nejvíce ocenili propojení teorie s praxí. Řada z nich nikdy svá data nezálohovala a byli překvapeni, že by o ně mohli přijít. Vyzkoušeli si zálohu a obnovu dat na disk. Spolupráce s odborníkem byla výborná.

6)     Příklad:

Téma: 3.C – ELM PRA1 – Technická zpráva.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázkových technických zpráv z praxe. Příprava zadaní pro vytvoření technické zprávy dle kritérií zákazníka pro daný projekt.

Reflexe: Žáci byli během hodiny aktivní. Poslouchali a diskutovali nad nutností a rozsahu jednotlivých částí technické zprávy. Nejvíce ocenili zadání reálného projektu. Spolupráce s odborníkem byla velmi přínosná a vzájemně inspirující.

7)     Příklad:

Téma: 3.C – ELM PRA1 – Technická zpráva, E3.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a navázání na předchozí hodinu. Příprava ukázek tvorby technické zprávy – tvorba schémat, tabulek, grafů, výpočtů, shrnutí a fotodokumentace.

Reflexe: Hodina byla produktivní. Nejlepší bylo propojení teorie s reálnou praxí. Všichni žáci aktivně pracovali na technické zprávě. Využívali odborníka i mě jako pomoc, aby zdárně finalizovali technickou zprávu. Hodnocení výborné. Spolupráce s odborníkem byla perfektní, vzájemně jsme se doplňovali.

8)     Příklad:

Téma: 2.C – HWR – Disky.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu, příprava motivujících otázek na výběr vhodnosti disku HDD, SSD, NVMe.

Reflexe: Žáci byli během hodiny velmi aktivní a měli spoustu dotazů. Nejvíce ocenili pro-pojení teorie s reálnou praxí. Žáci si vyzkoušeli výběr disku pro úložiště dat na základě testu výkonu a rozhraní. Spolupráce s odborníkem byla vzájemně obohacující.

9)     Příklad:

Téma: 2.C (PRA3) – PRA – Strukturovaná kabeláž.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu, příprava praktických ukázek realizací strukturované kabeláže ve firmách.

Reflexe: Žáci byli aktivní a ptali se aplikaci v domácím prostředí. Hodnocení bylo z jejich strany výborné s důrazem na přínos v slaboproudé oblasti instalací. Nejvíce bylo pro ně přínosné propojení teorie s reálnou praxí. Spolupráce s odborníkem byla skvělá.

10)  Příklad:

Téma: 2.C (PRA3) – PRA – Pasivní prvky.

Příprava: Dohodnutí postupu ve výuce, rolí a výběr ukázek z praxe. Test techniky. Příprava výkladu, příprava praktických ukázek pasivních prvků – patch panely, spojky, T a I.

Reflexe: Žáci byli velmi aktivní. Zajímali se o jednotlivé druhy a typy. Padla řada dotazů z hlediska využití v reálné praxi a nechyběli opět dotazy směřující na ceny komponent. Hodnocení bylo pozitivní. Největším přínosem byla aplikace v reálné praxi a celkově oblast slaboproudu. Spolupráce s odborníkem byla vzájemně obohacující a velmi přínosná.

 

 

 

Použitý obrázek: ALEXAS_FOTOS. craftsmen-3094035_960_720.jpg. In: pixabay.com [online]. Neu-Ulm, Německo: Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR, 2018-01-19 [2020-11-27]. Dostupné z WWW: https://pixabay.com/cs/photos/řemeslníci-místo-pracovníci-3094035/. Dostupný pod licencí Pixabay dle politiky úložiště médií (https://pixabay.com/cs/service/license/).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů