Nové Šablony III: 3 mld. Kč pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ:

https://opvvv.msmt.cz/download/file4880.pdf - výzva pro mimo Praha školy

https://opvvv.msmt.cz/download/file4901.pdf  - výzva pro pražské školy

1.     Ukončení příjmu žádostí: do 29. června 2021 nebo do vyčerpání alokace

2.     Datum realizace projektu: 12 až 24 měsíců, nejdéle do 30.6.2023

3.     Nejdřívější začátek projektu: 1.8.2020 nebo po ukončení projektu Šablony II (byl-li realizován)

4.     Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

5.     Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)

6.     Povinná aktivita: Projektový den ve výuce a dále pak dle výsledku dotazníku MŠMT

 

PODPOROVANÉ OBLASTI:

https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf

 

7.     Personální podpora

8.     Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

9.     Aktivity rozvíjející ICT

10.   Extrakurikulární a rozvojové aktivity

11.   Spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

 

Aktivity jsou obdobné s výzvou Šablony II., ale novou  šablonou jsou Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ:

Délka stáže: 5-20 dní

Místo realizace: škola/školské zařízení v zemích EU, v Norsku nebo Islandu

Doložení výstupů: zpráva z realizované stáže, sken pracovní smlouvy, smlouva o stáži mezi vysílající školou a hostitelskou institucí, čestné prohlášení

Náklady na šablonu:

  • Fixní náklady 350 EUR
  • Variabilní náklady: 1 536 CZK/1 den na 1 pedagogického pracovníka školy – mzdový příspěvek
  • Cestovní náklady na cestu tam-zpět: 83-153 EUR (dle cílové země a délky pobytu) na 1 den na 1 osobu

 

Jak Vám může už nyní pomoci:

  • Volba šablon – nalezení optimální kombinace šablon
  • Kompletace a podání žádosti – vyplnění žádosti v systému MS2014+ a příprava příloh žádosti
  • Tvorba ZoR a podpora v průběhu celého projektu – metodická podpora i kompletace ZoR neboli celková administrace projektu
  • Pomoc s plněním výstupů - na základně zkušeností Vám umíme poradit s výstupy, zajistíme kompletní komunikaci MŠMT.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů