Německá inspirace pro speciální školství

V rámci Klubu ředitelů jsme se konci února vydali s představiteli ZŠ, SŠ i ZUŠ do sousedního Německa hledat další novinky a inspiraci pro školy a jejich další rozvoj. V Postupimi jsme navštívili velmi zajímavou SMART školu.

Inspirativní cestu jsme zahájili návštěvou školy Oberlinschule Potsdam, která poskytuje žákům se speciálními potřebami základní a střední vzdělávání. Vedení školy pro účastníky připravilo podrobnou prezentaci, kde byla představena nejen samotná škola, ale současně systém inkluzivního přístupu v německém státu Braniborsko. Po prezentaci následovala diskuze. V rámci nastavení inkluzivního prostředí jsou speciální školy převáděny na soukromé provozovatele, kdy ale celý provoz i nadále finančně zajištuje stát. Jednou z podmínek pro provozovatele pak je, že školní docházka musí být pro žáky zdarma.

Navštívená Oberlinschule je největší speciální a praktickou školu v Braniborsku a sídlí v jednom objektu i se zdravotnickým zařízením. Výuka zde probíhá v maximálním počtu osmi žáků ve věku 6 – 18 let. Škola poskytuje vzdělání 302 žákům s různými zdravotními vadami a postiženími: zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, autismem, neslyšící, nevidomí, či s poruchami chování. Mnoho studentů potřebuje lékařskou péči a terapii. Pro tento účel jsou k dispozici pediatři, zdravotní sestry a terapeuti několika zaměření. Tím je zajištěna výuka i pro žáky, kteří se dříve museli vzdělávat pouze v nemocnici nebo doma vzhledem k závažnosti jejich onemocnění nebo zdravotního postižení. Výuka ve škole probíhá dle standartních osnov, které se upravují v případě nutnosti individuálně. Žáci s mentálním postižením jsou hodnoceni slovně. Na prvním stupni jsou všichni žáci vyučováni pohromadě (s výjimkou nevidomých a neslyšících), ve druhém stupni dochází k rozdělení a začátku odborného vzdělávání, které probíhá od 5. do 10. třídy. V rámci odborného vzdělávání jsou žáci 2x do roka posíláni na tří týdenní praxi např. ve specializovaných dílnách.

 

V rámci prohlídky Oberlinschule byly provedeny hospitace ve třídách s různými zaměřeními a v odlišných věkových kohortách. Byly prováděny po malých skupinkách tak, aby nebyla zásadně narušena výuka a také proto, aby se účastníci cesty mohli do výuky zapojit. Během hospitací byla věnována pozornost tomu, jak jsou učiteli při vyučování efektivně využívány interaktivní technologie. Pro snadnější komunikaci zejména s žáky s mentálním postižením využívá elektronické komunikátory. V rámci zobrazovací techniky se jednalo zejména o interaktivní tabule. Překvapivě je ve škole pouze jedna třída s připojením Wi-Fi. Tato třída je zároveň vybavena tablety iPad. 

Po skončení návštěvy školy se pak v odpoledních hodinách účastníci přesunuli autobusem z Postupimi do Hannoveru na veletrh Didacta.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů