Nechte žáky tvořit vlastní hry

Tvorba vlastní hry samotnými žáky podporuje jejich motivaci. Při tvorbě a testování se učí řadu důležitých dovedností, od time managementu, komunikaci v týmu přes prezentování až po poskytování zpětné vazby. Zároveň také rozvíjí a procvičují své znalosti a dovednosti v rámci konkrétního předmětu.

Pravidelně se setkáváme u žáků s blížícím se koncem školního roku s poklesem jejich motivace. Podobně tomu je i u žáků 4. ročníku, kteří z daného předmětu nematurují. Rozhodli jsme se již opakovaně zařadit dlouhodobější mini projekt žáků, kdy vytvářejí pro své spolužáky hru, kterou si i společně zahrají. Zjistili jsme, že se řada žáků do procesu tvorby zapojila mnohem aktivněji než v předchozích hodinách a na své práci si dali opravdu záležet a v závěru pojmenovali, co se při práci naučili (nová slovní zásoba, grafické úpravy materiálů apod.).

Žáky před samotným začátkem práce inspirujte (představte jim práce jejich spolužáků, ukažte ukázky jiných her, které najdete například na internetu, představte své vlastní výtvory nebo je jen inspirujte vlastními nápady). Zároveň (ideálně společně s žáky) vytvořte kritéria, podle kterých bude jejich práce na závěr hodnocena. Při samotné práci nabízejte žákům dostatečnou podporu, konzultujte jejich nápady, poskytněte jim případná doporučení či proveďte drobné jazykové či faktografické korektury.

Níže uvádíme popis několika her, které vytvořili žáci v letošním školním roce. Všechny hry byly vytvářeny během hodin německého jazyka a hráči je následně hráli v němčině. Objevilo se nám několik verzí her „Riskuj“, „Activity“ či „Monopoly“.

Také se nám objevil návrh originální vědomostní hry, kdy musí hráč přes herní pole provázet včely a sršeň jim to může zkomplikovat. Při této hře odpovídají žáci na otázky z reálií německy mluvících zemí anebo na otázky, které se týkají odborné slovní zásoby v cizím jazyce v rámci oboru, který studují.