Nahlédněte do knihovny 1. stupně

V multimediální knihovně FRED najdete materiály ihned použitelné ve výuce, vše v češtině, uzpůsobené českému RVP.

Neradi kupujete zajíce v pytli? Proto jsme vám a vašim žákům zpřístupnili vybraná cvičení a úkoly pro žáky 1. stupně. 

 

Český jazyk

Barevné čtení – poznáváme písmenka a slabiky (A, I, O, U, J, K, M, T, V, Y)

 

Samohlásky, dvojhlásky

 

 

Anglický jazyk

Velikonoce u nás a v Americe

 

 

Člověk a jeho svět, prvouka

 


Najdeš, co na obrázek nepatří? (jaro)

 

Řemesla a obchod: Jak vypadají plodiny, které se k nám dovážejí

 

Správné mytí rukou

 

Dolní končetina (3D model – dynamický)


 

 

Hejného matematika

Hra autobus – žák (metodické video)