Na ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani zkoušíme novou cvičebnici angličtiny LET’S TALK!

Jako lektor AV MEDIA a učitel anglického jazyka jsem byl osloven, abych otestoval novou cvičebnici anglického jazyka nesoucí název „Let’s Talk!” od kanadské společnosti Robotel.

Učebnice jsou rozdělené do 4 kurzů. Level A1 beginner, A2 elementary, B1 intermediate a B2 upper-intermediate. Úrovně jsou rozdělené podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Jako učitel působící především na ZŠ jsem obdržel k otestování řadu A1 a A2. Nejprve je nutno podotknout, že se jedná o učebnici, která je určená k práci na platformě SmartClass+. Jedná se o stejnou platformu, která je využívána pro práci s jazykovou učebnou Robotel.

Učebnice jsou rozdělené do 6 kapitol. Přičemž každá kapitola je rozdělena do témat (např. škola, prázdniny...) a dále je zaměřená na procvičení konkrétní gramatiky a slovní zásoby podle témat dané kapitoly. Každá kapitola je podrobně rozdělena do sekcí Vocabulary (aktivity zaměřené na osvojení nové slovní zásoby), Grammar (aktivity zaměřené na gramatiku), Conversation (aktivity zaměřené na konverzaci), Reading (aktivity zaměřené na čtení), Let’s Talk! (videa) a Review & Assessment (zaměřena na opakování osvojených znalostí z lekce).

Učitel na svém zařízení pracuje primárně s programem SC+ Media Teacher MAD, ve kterém má uloženou třídu a nahrané všechny cvičení, úkoly, videa a materiály potřebné k práci s učebnicí. Z této platformy zpřístupňuje a zadává žákům dané úlohy a kapitoly. Žáci pracují s programem Smart Class Student AIR, do kterého se přihlásí na svém zařízení a může si otevřít zpřístupněné úlohy od učitele. Po dokončení úlohy má možnost shlédnout úspěšnost.  

S ohledem na podmínky českého školství, vnímám danou učebnici jako příjemný doplněk ke stávajícím učebnicím, které jsou využívané na českých školách (vydavatelství Oxford a Cambridge). Přistupuji k ní jako ke cvičebnici, doplňku k výuce. Nelze ji považovat jako plnohodnotnou náhradu za stávající učebnice. Učebnice je po grafické stránce hezky zpracovaná. Na škole máme jazykovou učebnu Robotel a druhá se nám začne co nevidět stavět. Žákům se práce v jazykové laboratoři Robotel líbí, a tudíž byli ze cvičebnice nadšeni, protože mohli pracovat na stejné platformě a přístup k ní mají i z domova ze svých zařízení.

 

Kladné je, že učitel může editovat předem vytvořené úlohy. Nevýhodou se může zdát fakt, že učebnice je psaná americkou angličtinou, a tudíž je třeba počítat s tím, že žáci se budou setkávat s novou slovní zásobou oproti učebnicím, které jsou psány britskou angličtinou. Na druhou stranu je třeba tento fakt vnímat i jako kladný prvek. Angličtina je mezinárodním jazykem a je fajn, když žáci mají možnost své znalosti jazyka rozšířit i o prvky americké angličtiny. 

Bc. Jakub Fischer, DiS
ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň  

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů