METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – text a slovní zásoba II.

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak přimět své studenty více mluvit v cizím jazyce? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

Jazyk, to je mnoho a mnoho slov. Stejně tak je tomu i při jeho výuce. Co jiného vám může prospět více než nástroj Text? Nabízím vám pro inspiraci několik možností, jak ho v hodinách cizího jazyka využít.

 

Vsaď si na slovo

Mívám na snímku připravený obrázek, kde je více předmětů a lidí. Několik předmětů zabarvím perem nebo zakryji tvarem. Každý z nich označím číslem. Po kraji stránky připravím vytahovací záložky a ty označím také čísly - tak, aby každá vytahovací záložka odpovídala jednomu ze zakrytých předmětů. Na vytahovací záložky dopíši slova, která mohou označovat, co je na daném místě zakryté. Jedno ze slov vždy odpovídá pravdě. Takto připravené záložky uzamknu s povolením přesunu a zasunu je za okraj stránky. V hodině nejprve ukáži obrázek a popisujeme ho, domýšlíme si, kdo jsou lidé na něm. Poté studentům představím další úkol. Pokaždé, když si ukážeme nabídku slov na vytahovací záložce, vyberou jedno slovo a vsadí na něj 5 (jsou-li si málo jisti), 10 (jsou-li si téměř jisti), nebo 20 bodů (jsou-li si naprosto jisti). Sázky se po chvíli ukončí a já odhalím (gumou nebo posunem tvaru) skrytý předmět. Ti, co vsadili na správné slovo, vsazené body přičítají, ostatní vsazené body odčítají. Hra je dobrá na procvičení tématické slovní zásoby (les, pokoj, ulice, nádraží a jiné).

 

 

Tématická křížovka až na kraj

Jde o rychlou aktivitu, hodí se na začátek hodiny nebo k uzavření tematického okruhu, který jste probrali. I příprava je velmi rychlá. Na snímek ve své přípravě z Galerie přetáhnete podklad v podobě čtverečkovaného papíru. V hodině pak zahájíte aktivitu prvním slovem. Slovo udává tématický okruh a úkolem studentů je psát další slova tohoto okruhu tak, aby co nejrychleji dosáhli spodního okraje. Každé další slovo ale musí sdílet jedno písmeno předchozího slova, do čtverce lze napsat jen jedno písmeno a slova mohou být psána jen zleva doprava nebo shora dolů. V ilustračním obrázku se slovem TABLOIDS by mohlo například být slovo PAGE psané shora dolů, se zadaným slovem by sdílelo písmeno A. Dále by mohlo být napsáno slovo GOSSIP, zleva doprava a se slovem PAGE by sdílelo písmeno G. Pokud by někdo dopsal slovo PAPARAZZI svisle od písmena P ve slově GOSSIP, byl by úkol splněn, jelikož by křížovka dosáhla spodního okraje. Máte-li takový úkol určený na práci s interaktivní tabulí, je dobré mít stránek s připraveným podkladem uděláno víc, nebo pokaždé budete muset smazat výtvory třídy. Na takový úkol je dobré navázat podobně a nechat studenty soutěžit proti sobě ve dvojicích, stačí jim rozdat čtverečkované papíry a zadat téma slovní zásoby.

 

Doufám, že alespoň některé aktivity si upravíte „k obrazu svému“ a budou i ve vašich hodinách úspěšné.

Mgr.Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů