METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – Digitalizace obrazovky II.

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak přimět své studenty více mluvit v cizím jazyce? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

Budu pokračovat s několika nápady, které se v hodině zalíbily. Opět bude stačit vyřezat část zvoleného obrázku.

 

Hádej, co to je!

Na tuto aktivitu potřebujete několik obrázků různých objektů, např. nůžky, budík, postel, dýmka atd. Nejsnazší je hledat v Galerii. Zvažte, zda chcete mít jen několik obrázků na jednom snímku, nebo bude více obrázků, každý na jedné stránce. Poté, co je z Galerie přetáhnete na zvolené místo, je postup následující: z každého objektu vyřežete pomocí nástroje Digitalizace obrazovky-nepravidelný tvar nějakou jeho část tak, aby výřez zůstal na stejné stránce, jako původní objekt. Původní objekt potom zmenšíte a výřez naopak zvětšíte. Cílem je, aby výřez zakryl celý původní objekt, až ho na něj přetáhnete. Vytvoříte tímto způsobem několik hádanek, které můžete použít do soutěže nebo jimi opakovat vazbu „MIGHT/MAY BE“, protože úkolem studentů bude hádat, co který výřez vlastně je. Budou-li snímky vždy na jedné stránce, může to být i základ písemného úkolu, který studenti ve skupině v rámci soutěže budou řešit.

 

Obrázkový diktát

Mám ráda diktáty. Hlavně ty, co si diktují studenti navzájem. Můžeme k tomu použít i interaktivní tabuli. V současné době je na školách používáno mnoho různých učebnic, mnohé mají interaktivní podporu. Pokud vaše učebnice interaktivní podporu nemá nebo není podporována materiály online, můžete vybraný obrázek z učebnice promítnout na plochu a pomocí digitalizace obrazovky vyfotit. S takovým obrázkem pak lze dále pracovat ve SMART Notebook přípravě.

Obrázkový diktát často využívám při popisu pokoje nebo nějaké scény. V učebnicích bývají v takovém případě obrázky prázdných pokojů a pokojů s předměty. Stačí pak předměty z obrázku pokoje vyřezat a pak je všechny vložit na stránku, kde máte umístěný prázdný pokoj. Úkolem studentů je nejprve sestavit diktát, kdy popíší, co kam patří, a poté své instrukce někomu z jiné skupiny u tabule diktují. Skupiny se vymění, a chce-li třída soutěžit, stopuje učitel čas, který každá skupina potřebuje, aby svůj diktát nadiktovala, nebo spočítá body za správně umístěné objekty. Pokud nenajdete dva obrázky na totéž téma, stačí použít i obrázek jeden, kdy z původního vyřežete požadované předměty a v původním obrázku je pak překryjete neprůhledným tvarem nebo přemalujete perem. Hodí se tak i obrázky obchodů ve městech, statek se zvířaty, třída, supermarket atd.

 

Příběh

Potřebujete-li procvičit vyprávění, můžete použít obrázky, které na sebe navazují. Pokud takové nemáte k učebnici k dispozici online, stačí (podobně jak je už výše popsáno) ofotit nástrojem digitalizace to, co nabízí vaše učebnice. Obrázky bývají většinou řazeny postupně, jak se příběh odvíjí. Vy do něj ovšem zasáhnete a pravidelným tvarem postupně všechny obrázky příběhu vyřežete. Každá část tak bude samostatná a studenti budou moci u tabule příběh sestavit a vyprávět v úplně nové podobě.

 

Přeji mnoho úspěšných hodin a další novou inspiraci na stránkách veskole.cz

Mgr. Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů