Metoda literární kroužek

Literární kroužek je metoda nejen pro učitele českého jazyka a literatury, jak by se mohlo zdát na první pohled z názvu. Jedná se
o strukturovanou diskuzi nad přečteným textem, a je jedno, jestli se jedná o beletrii, nebo odborný text. Tato metoda vychází z různých rolí, které žáci zaujímají.  Lze ji provozovat v rámci celé třídy nebo v menších skupinkách. My vám přinášíme tip, jak literární kroužek využít pro práci ve skupinách.

Postup zavádění metody:

1. Učitel rozdělí žáky do skupin, v každé skupině bude tolik žáků, kolik bude stanovených rolí. Každý žák ve skupině bude mít jinou roli, někdy může mít i dvě role najednou.

2. Učitel rozdá žákům text a ti čtou nebo zhlédnou video ukázku (film, klip, dokument).

3. Učitel rozepíše jednotlivé charakteristiky rolí tak, aby je žáci měli
po celou dobu na očích nebo jim je rozdá vytisklé, viz naše příloha pod článkem.

4. Po přečtení/zhlédnutí ukázky učitel vysvětlí jednotlivé role. Rozdělí žáky do skupin a přidělí jim role sám (např. losem z klobouku, doporučujeme u mladších žáků) a nebo nechá žáky, aby si vybrali sami (doporučujeme u starších žáků). Pokud si žáci vybírali sami, pak svoji volbu zdůvodní, v tomto případě počítejte s vyšší časovou náročností, ale vyplatí se to.

5. Učitel stanoví žákům čas pro jejich práci ve skupině, kde každý pracuje na svém vlastním úkolu, mate-li k dizpozici interaktivní tabuli, použijte stopky se zvukovou signailizací.

6. Po skončení časového limitu si žáci sednou do kruhu.

7. Učitel zopakuje pravdila diskuze – mluví jen jeden, ostatní naslouchají, drží se tématu, atd.

8. Učitel zahájí diskuzi ukázkou modelového příkladu s vybranou rolí, postupně následují výpovědi dalších účastníků. Učitel se snaží nezasahovat do diskuze, žáky vede vpřed a nabádá je k vytváření vlastních otázek.

Charakteristika rolí

 

Učitel volí role adekvátně k textu či video ukázce. Pokud pracujeme např. v hodině zeměpisu s textem o afrických pouštích, pak vynecháme roli vykladače postav, atp. Dále můžete role vymyslet společně s žáky před zahájením práce, ovšem mějte na paměti, že je nutné napsat jejich charakteristiku viditelně, aby byla kdykoli během práce k dispozici. Všechny role lze přizpůsobit věku žáků, výukovému cíli a dalším okolnostem, záleží jen na vás.


Přejeme vám, ať s touto metodou při výuce pobavíte.

Mgr. Nela Votápková

Článek byl inspirován knihou od Roberta Čapka Moderní didaktika, Lexikon výukových a hodnotících metod, Grada, 2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů