Mapo, vyprávěj!

Mapové příběhy aneb Příběh vyprávěný mapou

Už od dětství milujeme příběhy. Rádi je posloucháme, dobře si je pamatujeme a většina z nás je pak dále vypráví. A protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, tak každý děj příběhu se odehrává v nějakém místě a čase. Pojďme je tedy vyprávět pomocí mapy, která nám umožní vidět příběh v širších prostorových nebo časových souvislostech. A protože současný svět je o připojení k internetu a cloudech, pojďme vyprávět příběhy v tomto prostředí.

Co to vlastně Mapový příběh je? Jedná se o propojení „příběhu“ (sdělované informace) vytvářeného pomocí textů, obrázků, videí a odkazů s pozicí na mapě. Tím je zajištěna lepší představa o sdělovaných informacích v prostoru a čase. Vše se odehrává online.

 

Jedno téma zpracované pomocí různých šablon

Výhodou je, že Mapové příběhy lze použít ve všech vyučovacích předmětech, na všech stupních škol a ve všech fázích vyučovacího procesu i mimo něj. Dále lze Mapové příběhy využít i k prezentaci třídy, školy nebo firmy vzhledem k veřejnosti, rodičům a jiným institucím.

Příběhy lze vytvářet na všech stupních škol, kde od 2. stupně ZŠ je již mohou vytvářet samotní žáci - a mohu potvrdit, že je to baví. Při jejich tvorbě musí pak žáci prokázat zvládnutí celé řady dovedností, jako např. vytvoření nebo bezpečné získání fotografií a videí, zpracování fotografií a videí, bezpečné vyhledávání informací na internetu, sdílení příběhu, práce v cloudu, …

    

 Ukázky Mapových příběhů

Mapový příběh se vytváří online, v šabloně, která byla vytvořena profesionály. Do této šablony se vkládají připravené texty, upravené fotografie nebo videa a k nim se přikládají vhodné podkladové mapy, které jsou součástí každé šablony. V těchto mapách lze zvýrazňovat pomocí různých značek důležité body, trasy a oblasti příběhu. Do podkladových map lze přidávat ještě další mapové vrstvy, které lze stáhnout z příslušných cloudových úložišť, a tak vlastně mapu doplňovat o další detaily k příběhu. Tento postup dává základ pro pochopení práce s GIS (Geografické informační systémy), CAD programy a dalšími profesionálními software, pracujícími se systémem vrstev, které se kladou na sebe.  U žáků se tak rozvíjí prostorová představivost, analytické i syntetické myšlení a logika.

Vzhledem k tomu, že se používají profesionální šablony a lze vkládat profesionálně vytvořené mapové vrstvy, tak jsou žáci schopni vytvářet skutečně profesionálně vypadající prezentace, které znají například z webových stránek. A na to jsou žáci patřičně hrdí.

 

Odkazy na ukázky Mapových příběhů vytvořenými studenty 1. ročníku SPŠ stavební Josefa Gočára:

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=77a6b970259e4aaf8e4e522863c28589

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=db7729ef368041b5886b6b2c37c3b7cd

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8d1ad94fb95f4b7db92df37319b7636c

 

RNDr. Hana Vaněčková
SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů