Malotřídka v dnešní době: nevýhoda, či naopak výhoda?

Jsme spádovou školou pro žáky ze dvou malých obcí v příhraniční oblasti se Slovenskem. Pocet žáků naší ZŠ v Pitíně se pohybuje v rozmezí 45–70 žáků a neustále jsme školou se schválenou výjimkou z počtu žáků. Jak vypadá malotřídka 21. století a jak jsme se poprali s letošní nestandardní situací?

Přestože jsme malá škola, tak jsme vlastně díky mimořádným opatřením zjistili, že jsme jedna ze škol, která je dobře vybavená, a tak i připravená na rychlé vypořádání se s nařízenou distanční výukou.

Samozrejmě, že nás první uzavření škol na chvíli vyvedlo z klidu, ale pak jsme hned oprášili myšlenku, se kterou jsme si už dříve pohrávali: vyzkoušet videohovory v rámci výuky i kroužků s jinou obdobně vybavenou školou. Do této doby zůstávalo jen u myšlenky. A tak vlastně až 11. března 2020, kdy došlo k prvnímu uzavření škol, jsme se konečně odhodlali. S pedagogy jsme si sedli a řekli, co bychom chtěli, jak by se dala řešit výuka, čeho chceme dosáhnout, jak výuku vést a jak to celé sladit ve vztahu k dětem, rodičům a jejich technickým možnostem.


KONCEPCE ŠKOLY A DLOUHODOBOST
Musím podotknout, že díky dlouhodobé koncepci školy, kterou jsem jako ředitelka zavedla a jíž se držíme už 12 let, v tom u nás nebyl žádný velký problém. Pedagogové se průběžně vzdělávali v oblasti ICT. Byli vybaveni vlastním notebookem, interaktivní tabulí SMART a potřebnými programy. Také jsme během 4 let postupně pořídili a plně ve vyučování využívali dvě digitální třídy s dotykovými notebooky. Žáci tak uměli pracovat s programy, které jsme nyní využili v online výuce. To nám velmi pomohlo.

Vše jednotné, stejné tabule, stejné notebooky, jednotný software. Výhoda? Vše navzájem komunikuje, když se objeví technický problém, který sami nezvládneme řešit, máme od AV MEDIA ihned odbornou pomoc. Systém vzdělávání nás udržuje stále v aktuálním dění. Před pandemií covidu-19 jsme tak byli vybaveni technikou, se kterou uměli běžně pracovat jak učitelé, tak děti. To opravdu považuji při přechodu na online výuku za klíčové.

  

ZÍSKAT RODIČE
Přesto jsme ale první týden po uzavření školy ješte zadávali úkoly v papírové podobě do sešitu a pracovních listů. Mezitím jsme zjištovali, jak propojit všechny žáky a vůbec jejich možnost připojení. Zjistili jsme také, že ne všichni rodiče na malé obci byli příznivci online. Nejdříve se nám podařilo získat rodiče žáků pátého a prvního ročníku. Rodiče pátáků byli i ochotni se v sobotu připojit přes Skype, kde se spolu se svými dětmi zúčastnili „ochutnávky“ online hodiny. Když jsme zvládli propojit se do videokonference, již nebyl problém žáky připojit k virtuální tabuli SMART, kde může každý pracovat samostatně, nebo ve skupinách. Když rodiče zhlédli, jak jejich děti jsou schopny plnit interaktivní cvičení, vypracovávat zadání digitálně, udělali všechno pro možnost pravidelného připojení. Výhoda malé obce je, že se tu všichni známe a informace se rychle šíří. Nakonec proti online výuce zbylo rodičů jen opravdu pár.

IMPLEMENTACE TEAMS VE 4 DNECH
Při propojování jsme narazili na problém, jak zařídit, abychom co nejméně zatěžovali rodiče. Přihlašování pres účet rodičů na Skype, používání jejich soukromých e-mailů pro přihlašování žáků do dalších aplikací se ukázalo problematické. Věděli jsme o Teamsech, zhlédli i několik videí a první webináře, byli jsme nadšení, ale nedařilo se nám zaregistrovat a vytvořit žákům školní účty. Ačkoliv na škole spravuji veškerou techniku, toto bylo nad moje síly. Po delším pátrání jsem sice přišla na to, jak založit účty, jak registrovat vlastní doménu, ale ztroskotala jsem na „nějakém protokolu“. Tak jsem volala AV MEDIA a obchodník, který se o naši školu dlouhodobě stará, mě v tom nenechal. Doporučil mi partnerskou firmu Computer Help, s nimiž jsem hned v ten den (úterý) začala problém řešit. Ve středu mě naučili založit žákum účty. Ve čtvrtek jsme měli odborný webinář, jak pracovat s Teams, a večer byla škola zaregistrovaná. Ještě ten večer jsem všem svým 11 pátákům založila účty. V pátek v online hodině českého jazyka si sami žáci za mé pomoci přes Skype nainstalovali do svých pocítačů Teams. Druhou online hodinu jsme už měli videohovor jen na Teamsech.

Neskutečné!!! Sama jsem nevěřila, že to tak hladce půjde. Za pouhé 4 dny jsme měli školní účty, prostředí, kde jsme jednotně mohli předávat potřebné materiály a kde žáci mohli mezi sebou bezpečně komunikovat. Přes víkend si pak zbývající rodiče sami nebo s naší pomocí nainstalovali Teams a nechali se přes videohovor „lehce zaškolit“. Od pondělí 23. března byla celá naše škola v jednotném online systému a mohli jsme se s žáky učit navzájem. Žáci sami objevovali různé možnosti a nástroje, zvídavě zkoumali, kde je jaké tlačítko.

Výhoda malotřídky se ukázala v malém počtu žáků a jednodušší a rychlejší komunikaci. Pro mě jako ředitelku a pro učitele pak nebyl problém pomáhat rodičům s instalací a vůbec s možnostmi výuky online. Při podzimní uzávěře jsme už jen plynule přešli z prezenční do distanční výuky.

 

SÁZKA NA DOTYK
Náskok ve vybavenosti školy potřebnou technikou byl pro přechod k online výuce podstatný. Pak také nebyl pro školu problém zapůjčit potřebným žákům notebooky z digitální třídy. Naše tajemství úspěchu je i v tom, že do školy vybíráme pouze PC s dotykovým monitorem, aby s nimi mohli pracovat i nejmladší žáci, kteří ještě neznají písmena a neumí psát na klávesnici. A všichni žáci velmi dobře znají prostředí SMART. Však se s ním setkávají při výuce každý den.

Veřejnost si často myslí, že malotřídky jsou v dnešní době přežitek a nemohou konkurovat velkým městským školám, rodiče se mnohdy obávají, že nedosáhnou na špickové vybavení a je v nich úroveň vzdělání nízká. Vidíte, že opak je pravdou. Navíc kromě dobrých výsledků si děti odnášejí do života i něco navíc: sociální dovednosti.

 

30 nových dotykových notebooků HP, které jsme pořídili z ESF prostředků, už čeká na žáky.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů