Letní příprava učeben

Rozhovor s Janem Fialou, manažerem servisu AV MEDIA SYSTEMS, o situaci ve školách a nových službách, které usnadní práci školním ICT správcům.

Ovlivnila nějak covidová situace v uplynulém roce servis a správu techniky ve školách?

JF: V principu vůbec, protože pro nás je stále stejně důležité, abychom poskytovali technickou podporu pro dodaná řešení, a tím je udržovali dlouhodobě v optimální kondici. Co se ošem změnilo zásadně, a neplatí to jen pro dobu posledního roku a půl, je struktura dodávaného hardwaru. A to v tom ohledu, že se nakupuje mnohem více počítačových učeben, jazykových laboratoří, virtuální reality, robotiky nebo přírodovědy. Ale samozřejmě jsme také sledovali zásadní omezení provozu škol v závislosti na vládních opatřeních. 

 

Co tyto změny znamenají pro školu a pro vás na servise? 

JF: Tyhle změny znamenají zásadní nárůst práce v IT oblasti, a to jak pro lokální správce, tak i pro dodavatele. A to z toho důvodu, že některé výzvy není lokální správce ani schopen řešit. My jsme na to reagovali tím, že přicházíme se dvěma službami, z nichž první se týká právě podpory těchto IT správců a spočívá v nabídce aktualizace operačního systému pro jazykové laboratoře a počítačové učebny.

 

Jak tato služba funguje?

JF: V zásadě velmi jednoduše: náš servisní specialista přijede na místo a provede aktualizaci operačního systému na všech počítačích a ve spolupráci s lokálním IT správcem potom připojení celé učebny do systému. Takže na konci zásahu je učebna připravená pro veškeré funkce a služby, které má naplňovat.  

 

Zmiňoval jste dvě služby - která je ta druhá?

JF: My máme službu, která má vlastně dlouhou tradici, a to je čištění projektorů na školách. Ročně vyčistíme zhruba 5 tisíc zařízení. Současně je ale potřeba říct, že v posledním roce a pů byla tato zařízenív naprosto omezeném provozu (zhruba 20 - 30 % ), což samozřejmě vede k tomu, že tahle služba není pro školy zajímavá. Na druhou stranu při návratu dětí do škol se ukázalo, že řada učeben není v dobré kondici, je tam řada závad. Proto jsme se na základě poptávky ze škol rozhodli nabízet službu, která spočívá v kontrole učebny před tím, než tam ti žáci přijdou, tak abychom zajistili, že ta učebna je stoprocentně v kondici a připravená pro používání. 

V zásadě tedy říkám: připravili jsme pro letošní rok dvě služby. Jedna spočívá právě v té zmiňované atualizaci operačních systémů, což bychom chtěli nabízet školám tam, kde jsou jazykové a počítačové učebny a kde lokální správce nemá možnost udělat atualizaci samostatně. A vedle toho nabízíme přípravu učebny na provoz, tak abychom měli jistotu my i škola, že ta učebna bude ve 100% kondici, až tam žáci přijdou na výuku.