Konference učitelů interaktivních technologií, Velichovky 17. – 19. srpna 2016

Také letos se sjela padesátka nejlepších lektorů, aby se zúčastnila každoročního letního setkání lektorů AV MEDIA a načerpala nové vědomosti, poznatky a inspiraci pro následující školní rok.

Hlavním tématem letošní akce bylo zapojení společnosti AV MEDIA do realizace EU projektu - šablony OP VVV vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ. Lektorům byl představen obsah a metodika nově vytvořených kurzů na matematickou, čtenářskou gramotnost, cizí jazyky, robotiku a školení pro MŠ.
Odborné workshopy jazykářů se zaměřily na využívání vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků (metodu CLIL, gamifikace ve vzdělávání), na práci s interaktivními učebnicemi, online nástroji a testovacími softwary pro lepší ověřování znalostí žáků.
Workshop věnovaný matematické gramotnosti umožnil lektorům získat tipy a triky do výuky z hlediska využití geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikace grafů a tabulek a příklady využití matematiky v otázkách všedního dne.
Školení čtenářské gramotnosti nabízí seznámení s tématy, jako jsou: Podpora rozvoje techniky čtení, počátečního psaní, dovednosti zaměřené na jazykové roviny, potřeby žáků s narušeným vývojem řeči, s rizikem SPU či jinými obtížemi, interaktivní podpora dysporuch s využitím SMART Výukový software, seznámení s aplikací Včelka a mnoho dalších.
Ani pedagogové mateřských školek nezůstali pozadu, v rámci workshopů měli možnost nahlédnout do témat školení na matematickou pregramotnosti, čtenářskou pregramotností, inkluzivním vzděláváním a individualizací vzdělávání na MŠ.

Z didaktického hlediska jsme se věnovali formám výuky (frontální, skupinová, individuální) a diskutovali jsme s Milošem Hubatkou nad konkrétními případy z praxe.

V duchu posunu ke skupinové výuce jsme se letos rozhodli méně „přednášet“ a dát lektorům prostor pro sdílení oblíbených aktivit a vzájemnou inspiraci. Jako ideální nástroj pro takovouto spolupráci se nám osvědčil Prowise All-in-one a sdílení přes SMART Amp.

Samozřejmě jsme nemohli opomenout nově vydanou verzi SMART Notebooku, která je od letošního roku součástí balíčku SMART Výukový software. Ten zahrnuje SMART Notebook, SMART lab, SMART response 2 a SMART amp. Ukázali jsme si novinky nejnovější verze 16.1.

Lektorky Martina Vokounová (ZŠ Botanická, Brno) a Ivana Křístelová (ZŠ a MŠ JUDr. Mareše, Znojmo) s námi sdílely zkušenosti s novou metodou Collaborative Class. Jedná se o metodu, která umožňuje zapojení více interaktivních prvků do výuky.

Po velkém pracovním nasazení bylo potřeba se věnovat zaslouženému odpočinku. Někteří využili Wellness možnosti hotelu a jiní se vydali na výlet do nedalekého Hospitalu Kuks.

A co dodat na závěr? Snad jen poděkování všem účastníkům, bez našich lektorů by to zkrátka nešlo!

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů