Kolo štěstí - Snadná aktivizace studentů na začátku hodiny

V aplikaci BookWidgets si můžete vytvořit jednoduchá kola štěstí, které mohou aktivizovat studenty k opakování gramatiky nebo k rozvoji ústního projevu. Studenti si díky propojení aplikace BookWidgets MS Teams nebo Google Classroom mohou stejná kola štěstí procvičovat snadno i doma. Navíc neřešíte autorská práva, obrázky si snadno vyhledáváte v databázi.

 

Aplikace BookWidgets umožňuje kromě tvorby pracovních listů, testů, křížovek, osmisměrek, pexesa a mnoho další i tvorbu kol štěstí. Můžete si vytvořit kola o libovolném rozsahu válců (1-4) a zapisovat do válců text nebo obrázky, libovolně tyto válce i kombinovat. Žáci mohou tvořit věty individuálně, případně je můžete vyzvat k interaktivní tabuli, aby si kolo roztočili sami a následně vytvořili větu či příběh klidně i za pomoci spolužáků.

Nespornou výhodou je to, že řadu obrázků můžete využít pro začátečníky i pokročilé, ale i pro více cizích jazyků.  S žáky jsme využití této aktivizační metody testovali a získali jsme od nich i od učitelů pozitivní zpětnou vazbu. Testování probíhalo napříč ročníky od prvního až po čtvrtý ročník na SŠ při nácviku minulých časů, skloňování přídavných jmen, témat cestování, bydlení, ale i u průřezu celé řady témat. Práci s kolem štěstí lze využít i při nácviku či nahrávání ústního projevu v multimediální jazykové učebně SmartClass od Robotelu.

Vyzkoušejte si aplikaci zdarma a zvažte ji jako vhodný doplněk do vašich hodin.