IROP pro Prahu - Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. 10. 2016 vyhlášení výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP.


Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP.  Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem musí být uveřejněn na
webových stránkách do 30. 3. 2017

Oprávnění žadatelé mohou být:
Mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. m. Praze
Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se sídlem v hl. m. Praze (neboli „speciální školy“)


Alokovaná částka:
Pro žadatele je alokovaná částka 200 mil. Kč

Finanční spoluúčast žadatelů:
je stanovena od 10% do 50 %

Forma financování: ex-ante - (příjemce obdrží platbu předem)
Druh výzvy: kolová

Termíny:
Datum vyhlášení výzvy: 19.10.2016
Zahájení příjmu žádostí: 21.11.2016
Ukončení příjmu žádostí: 30.3.2017

Pro jaké účely jsou dotace určeny?
Skupina aktivit A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských,základních škol a speciálních základních škol
Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol
Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze

A: Jste Mš a přemýšlíte o:
venkovních učebnách a rozvoji polytechnických dovedností
nemáte zabezpečny prostory a vybavení pro dvouleté děti
řešíte fyzickou dostupnost a bezbariérovost

A. Jste Zš nebo speciální Zš:
potřebujete odborné učebny - cizích jazyků, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy
chcete rozvíjet práci s digitálními technologiemi
zvažujete o zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, řešíte fyzickou dostupnost a bezbariérovost

B. Pokud jste Sš nebo speciální Sš:
máte zájem o odborné učebny (na cizí jazyky, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti či přírodní vědy)
řešíte fyzickou dostupnost a bezbariérovost
chcete rozvíjet práci s digitálními technologiemi
uvažujete o zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

C: Pořádáte kuluturně komunitních programy nebo programy co podporují multikulturní výchovy - a potřebujete nové prostory, rekonstrukci či zařízení?

 

A co lze z projektu financovat?
Náklady přímo související s realizací vymezených skupin aktivit: stavby, stavební práce, rekonstrukce a stavební úpravy, pořízení zařízení a vybavení, pořízení kompenzačních pomůcek, jsou financovány jako způsobilé výdaje projektu.
 

Co dále je možné do projektu zahrnout:
osobní náklady členů realizačního týmu
vedení účetnictví vztahující se k projektu
externí řízení projektu
zpracování studie proveditelnosti
externí řízení veřejných zakázek
Je možné zahrnout i náklady od 1.1.2014, to znamená, když už pro školu je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení,
tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené.

 
Výčet nutných příloh k projektu najdete zde.


Věříme, že naše letité zkušenosti a úspěšná realizace projektů obdobného typu z jiných operačních programů, tj.ROP, které jsou určeny pro území mimo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Vám budou dobrou a dostačnou referencí, proč nás kontaktovat.

V případě zájmů a realizace investičních projektů na území HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY kontaktujte kolegu Petra Borovičku na telefonním čísle 724 444 118 anebo na email: petr.borovicka@avmedia.cz .

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů