Extreme Collaboration a DUM

Kvalita digitálních učebních materiálů se díky stále větším možnostem SMART Notebook 11 zvyšuje a doplněk Extreme Collaboration – zkráceně XC – nabízí ještě větší zapojení žáků v hodinách. Díky jeho efektivitě se přímo nabízí jeho zařazení do DUM.

Doplněk XC nabízí možnost připojení jakéhokoli žákovského zařízení k učitelskému počítači, který má tento doplněk nainstalován ve SMART Notebook 11. Na zařízení žáka není potřeba žádných instalací, potřebují pouze přístup na internet. XC umožňuje rychlé zasílání zpráv na SMART Board, kde je možné je dále zpracovávat. Instruktážní videa o instalaci a nápadech využití XC naleznete na stránkách http://www.veskole.cz/videa/ 

Na následujících příkladech vám ukáži možné zapojení XC do DUM.

Znalost tématu

Pro zdárný průběh hodiny je dobré získat přehled o tom, kolik žáci vědí o daném tématu nebo jak chápou určitý pojem. Je proto dobré do DUM zařadit stránku, na které vybízíte žáky k zaslání svých představ. Pro tuto činnost je velmi vhodná volba Random position (náhodné umístění).

Více možností

Volba List (seznam) je vhodná pro hledání možných překladů, synonym či asociací k určitým pojmům. Odpovědi žáku se řadí pod sebe a to nám umožňuje vidět podobnosti a odlišnosti chápání a učitel získává velmi cennou zpětnou vazbu.

Neovlivňujme

Pokud hledáme odpověď na otázku, ale nechceme, aby se žáci odpověďmi nechali ovlivňovat (což se velice často stává při verbální komunikaci), je nejvhodnější použít volbu Stack (hromádka). Odpovědi žáků se hromadí na sebe, což zabrání možnosti přečtení odpovědi. Učitel následně jednotlivé odpovědi z hromádky vytahuje a pracuje s nimi.

 

Kategorie

XC umožňuje pomocí volby List/stack by category (rozřadit do kategorií) zařazení pojmů do oblastí, které vytvoříme vložením textu na stránku. Doplněk tyto pojmy rozezná a učitel vybírá, do kterých kategorií se budou odpovědi zasílat.

Svět kolem nás

Úžasná možnost je zasílání obrázků, díky kterým můžeme přinést vnější svět do vašich hodin. Můžeme vyfotit stromy, které se nacházejí v našem okolí, abych jejich fotografie použít v hodinách přírodopisu; můžeme vyfotit reálné dopravní značky a křižovatky pro dopravní výchovu, kdy jejich řešení a vysvětlení přináší do naší výuky další rozměr a praktičnost.

 

Proč XC do DUM?

Možnost zasílání zpráv vůbec neznamená, že opustíme ústní interakci s žáky. Naopak nám umožňuje ji vést mnohem efektivněji díky myšlenkám, o které se žáci s učitelem podělili. Největším kladem je ovšem možnost ukládání zpětné vazby a možnosti vrátit se k nim s časovým odstupem. Z těchto důvodů má XC na stránkách DUM jednoznačně své místo.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů