Distanční výuka v MŠ

Základní školy učí v režimu distanční výuky s krátkými přestávkami již téměř celý rok. Když jsem si vzpomněla na první dny své online výuky, jak jsem se snažila přes víkend naučit a vytvořit co nejdostupnější prostředí pro mé žáky, uvědomila jsem si, že to pro nikoho není jednoduché. Důvod, proč jsem vytvořila praktickou podporu pro pedagogy MŠ, je fakt, že jsem sama začínala jako učitelka mateřské školky. Vcítila jsem se do kolegyň a s AV MEDIA jsme postupně připravili webináře, které se po zveřejnění ihned zaplnily.

Jako jedna z mála pedagogů jsem měla velkou výhodu v tom, že jsem již řadu let lektorka a mentorka technologií SMART Notebook. Za dlouholetou praxi jsem využívala různé platformy propojení online, software a online výukové programy. 

Během našeho webináře se všichni zúčastnění dozvěděli:

1)     Základní informace o distanční výuce pro MŠ. Co je distanční výuka. Jakým způsobem může probíhat. Jakým způsobem můžeme zadávat a předávat výukové plány pro děti.

 

 

  

2)     Co je základní komunikační připojení, jak probíhá. Základní pravidla při komunikaci. Minimální zapojení malých dětí do tohoto prostředku výuky. Naopak, jak s pomocí online spojení komunikovat s rodiči.

3)     Dalším obsahem je získání informací, jak zajímavým způsobem napsat týdenní plán, aby zahrnoval všechny vývojové oblasti.

 

4)     Informace se dotkly také integrovaných dětí, které jsou v mateřských školkách, jak se zaměřit na plnění zadaných úkolů a jak je rodičům zprostředkovat.

 

5)     Důležité informace pedagogové získali také o zpětné vazbě. Jak mohou v MŠ kontrolovat a získat co nejvíce vytvořených výsledků a prací. Jak využít techniku SMART Notebook. Zavedení portfolia a jeho využití.

 

6)     Týdenní distanční plán je orientovaný na základní téma pohádek. Zapojení čtenářské pregramotnosti, která byla i v minulých letech tématem školení pro MŠ.

 

7)     Rozpracování  pohádky na části, které rodič s dítětem během celého týdne projde. Splní podle plánu základní oblasti, které paní učitelky vytvoří. Od čtení rodičů dětem, vyprávění obsahu pohádky dětmi podle časové osy, odpovídání na otázky, kresby postaviček podle vlastní fantazie a různé pohybové či zábavné hry na zadaná témata pohádek.

 

Nyní může i v MŠ probíhat distanční výuka tak, aby malé děti nemusely sedět u počítačů a mohly se s rodiči věnovat klasickým zábavám. Je potřeba v dětech pomocí rodičů podporovat přirozené činnosti, které podporují jejich psychický a fyzický vývoj.

 

Mgr. Dagmar Nebuželská,
výchovný poradce, pedagog I. stupně       
lektor a mentor AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů