ČŠI: Jaká je úroveň gramotností žáků ZŠ a SŠ?

ČŠI zkoumá ve dvouletých intervalech úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ. Nedávno zveřejnila výsledky úrovně matematické, čtenářské a sociální gramotnosti na základě šetření ze školního roku 2017/18 (v sudých letech zkoumá pro změnu gramotnost přírodovědnou, jazykovou a informační). Jaká jsou hlavní zjištění, změnilo se něco od minulého průzkumu a jaká jsou doporučení?

Matematická gramotnost:
- stále převažují klasické metody a formy, více aktivizující metody a formy povzbuzující kritické myšlení žáků jsou stále málo časté
- ale o výraznější změny výuky matematiky usiluje vyšší podíl škol
- změny výuky se méně zaměřují na materiální vybavenost a více na edukační metody a procesy
- zvýšil se podíl škol, v nichž jsou kromě základní výuky realizovány také další aktivity přispívající k rozvoji matematické gramotnosti (matematické kroužky, doučování apos.) - zde mají svou roli i kluby robotiky, které ze Šablon zavádí stále větší počet škol 
- doporučení ČŠI: uvážlivým využitím ICT vytvářet podmínky pro diferencovanou výuku          Čtenářská gramotnost:
- nejčastější úkoly pro žáky se stále týkají vyhledávání informací, méně časté jsou i nadále náročnější úkoly zdůrazňující aktivitu žáků včetně reflexe čtenářství - DVPP: nižší podíl účasti učitelů SŠ na vzdělávacích aktivitách
- doporučení ČŠI: čtenářskou gramotnost jako klíčový prvek pro kompetenci k celoživotnímu učení rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi a soustředit se na aktivity, které rozvíjejí náročnější dovednosti (analýza textu, účel textu, určení postoje autora, autorova práce s jazykem apod.)     "Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech souvisejících s rozvojem čtenářské gramotnosti se nikdy nezúčastnilo 15 % dotázaných učitelů ZŠ a 30 % dotázaných učitelů SŠ. Důvodem je zejména to, že 35 % učitelů ZŠ a 41 % učitelů SŠ nepovažuje nabídku dalšího vzdělávání za optimální. Konkrétně jde o nízký počet vhodných akcí (20 % učitelů), jejich nevyhovující tematické zaměření (9 %), finanční či časovou náročnost (8 %) a nízkou kvalitu (6 %), zejména malý důraz na samotnou praxi rozvoje čtenářské gramotnosti (příliš teoretický obsah)."       Právě proto se v rámci našich kurzů čtenářské (i matematické gramotnosti) zaměřujeme na praktičnost, možnost okamžitého využití poznatků v praxi. Lektoři-učitelé se s vámi podělí o své zkušenosti a tipy, které ve třídě fungují. Co o připravených školení čtenářské gramotnosti říká sama garantka Nela Votápková si můžete přečíst zde. A o matematické gramotnosti článek od Hany Ulíkové zde.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů