Co by vás mohlo zajímat k Šablonám I i Šablonám II

Shrnujeme vám pár důležitých informací k ukončování Šablon I a zároveň, co neopomenout při zahájení Šablon II.

 

 

Ukončujete projekt ŠABLONY I. a řešíte systém ESF 2014+? 

Při administraci závěrečné zprávy o realizaci se nám správně načetly hodnoty 6-tkových indikátorů, které jsme měli navoleny v projektu. Je nutné v souvislosti s ukončením projektu zaznamenat ještě nějaké další údaje do systém IS ESF2014+?

Odpověď: Velice důležitým krokem v IS ESF2014+ (dále je „IS ESF“) je uvedení data dosažení výstupu projektu u podpořených osob. Na základě tohoto údaje se vypočítávají hodnoty indikátorů po ukončení projektu za celý operační program. Dále je také nutné zaznamenat údaje po ukončení účasti v projektu zapojeným osobám na kartě účastníka (v druhé části formuláře) a v případě kladných odpovědí i v IS ESF. Pokud jste tyto údaje editovali v IS ESF až v závěrečné zprávě o realizaci (dále jen „ZZoR“), je nutné stiskem tlačítka „Schválit seznam podpořených osob“ editované údaje potvrdit a následně v IS KP14+ v ZZoR vstoupit na indikátor 6 00 00 a aktualizovat data z IS ESF, aby se informace mezi oběma systémy přenesly.

https://opvvv.msmt.cz/aktuality

 

ŠABLONY PRO ZŠ, MŠ II co vás nyní bude zajímat?

Pokud máte podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019. Pokud nebudeme mít žádost schválenou, můžeme začít realizovat v nastaveném termínu?

Ano, můžete. Finanční prostředky určené na výzvu Šablony II umožňují, aby byly podpořeny projekty podané všemi oprávněnými žadateli.

Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje, které vznikly od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat, a to bez ohledu na skutečnost, zda již byla žádost o podporu schválena či nikoli. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě a zároveň podal žádost o podporu v předepsané formě, tj. prostřednictvím IS KP14+, nemusí se obávat, že žádost o podporu nebude schválena. Všechna ostatní hodnotící kritéria jsou opravitelná. V případě zjištění nedostatku v procesu hodnocení bude žadatel vyzván k opravě vad.

Zároveň Řídicí orgán OP VVV zdůrazňuje, že hodnocení podaných žádostí o podporu a proplácení zálohových plateb ve výzvě Šablony II je prioritní činností Odboru administrace zjednodušených projektů.

https://opvvv.msmt.cz/aktuality

 

 

ŠABLONY II pro SŠ a VOŠ

ŘO OP VVV zveřejňuje Kalkulačku indikátorů ke zprávám o realizaci projektů výzev č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II. Kalkulačka je povinnou přílohou ZoR, ve které je nutné vykazovat splněné aktivity v daném sledovaném období a jména pedagogů započítaných do milníku 60000. Kalkulačka vypočte výši výstupových indikátorů a případně výši krácených personálních šablon. ŘO doporučuje se seznámit s informacemi k práci s kalkulačkou na jejím úvodním listu.

Kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ke zprávám o realizaci u výzvy č. 02_18_65 ZDE a u výzvy č. 02_18_66 ZDE

Pokud jste založili první zprávu o realizaci pro projekt Šablony II. Na záložce „Informace o zprávě“ se v poli „Sledované období od“ objevilo datum zahájení neodpovídající skutečnosti. Máte toto datum upravit?

Odpověď: Ano, pole je nutné aktualizovat.

Pole „Sledované období od“ a „Sledované období do“ je nezbytné editovat dle skutečnosti. Pole „Sledované období od“ je načteno automaticky datem podpisu právního aktu. Pole je nutné aktualizovat dle data skutečného zahájení fyzické realizace projektu. Do pole „Sledované období do“ příjemce u první zprávy o realizaci uvádí konec prvního sledovaného období, tj. poslední den 8. měsíce od začátku realizace projektu.

https://opvvv.msmt.cz/aktuality

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů