BETT 2020: prostředí podporující aktivitu a kreativitu

Jistě jste zvědaví, co jsme na největším evropském veletrhu technologií pro vzdělávání objevili letos. Nové směry? Zajímavé produkty?

Obojí. Kdybych měla shrnout letošní BETT jedním slovem, bylo by tím společným jmenovatelem "PROSTŘEDÍ". Samotné technologie jsou jen nástrojem, jednotlivými díly skládačky. Které musí zapadat nejen do sebe, ale i do celkového konceptu vzdělávání, školy. Důležité je prostředí ve smyslu uspořádání a vybavení třídy, softwarové prostředí, infrastruktura, ale i z pohledu životního prostředí nebo sociálně emočního působení. Chceme-li posouvat výuku vpřed, musíme vytvořit prostředí, které bude pro učitele i žáky podnětné a v němž se budou přirozeně učit / spolupracovat / tvořit / komunikovat / bádat…

Manažerské informační systémy, LMS, správa

Pro nastolení konceptu je čím dál důležitější oblastí sjednocování platforem a integrace různých částí školní administrativy do jednoho systému, včetně provázanosti s LMS atd. S tím přichází požadavky na bezpečnost dat, možnosti jejich analýzy i zefektivnění procesů (např. díky vzájemné provázanosti různých oblastí systému se data automaticky propadají a není nutné neustále vyplňovat dokola totéž), jednotné přihlašování (tzv. „single sign-on“) a podobně. To vše směřuje k lepšímu využívání dat a jednoduší správě z pohledu IT i pohodlnějšímu prostředí pro uživatele, kdy má vše pohromadě na jednom místě. Tento trend vidíme třeba i u Microsoftu a jejich aplikaci Teams.

  

TIP: Jak se připravit? Třeba tím, že si ve škole sjednotíte uživatelské účty a učitelé se budou přihlašovat ke všem aplikacím pod pracovním e-mailem v doméně. Oproti směsici freemailových účtů vám to velmi zpřehlední a usnadní správu školních licencí.

Prostředí podporující kreativitu

Již před mnoha lety Komenský mluvil o škole jako o tvořivé dílně, z které vyjdou jedinci dobře připraveni na život. Je potřeba ve vyučovacích hodinách uplatňovat úkoly a cvičení na rozvoj tvořivosti. Kreativita je proces, vzal si za své heslo stánek firmy Adobe, nově zde měla stánek třeba Canva. Objevila se myšlenka o důležitosti spolutvoření – ať již obvyklými školními uměleckými aktivitami, tak ale třeba i skládáním společné mozaiky na stánku Lego.

  

 

Biofilie a návrat k přírodě

Rostliny, příroda, zelená, dřevo… Nový trend, kterého jste si všimli hned při příchodu na výstaviště. Tzv. biofilní design je aktuálním tématem mezi architekty a zákazníky z firemního prostředí, zatímco před deseti lety nesměl pro pohodu zaměstnanců v moderní kanceláři chybět kulečník a minifotbálek, nyní pozorujeme takový „návrat ke kořenům“. Příroda je nám z evolučního pohledu velice blízká a zvyšuje spokojenost, zdraví a produktivitu. Její přítomnost uvolňuje stres a zvyšuje naši tvořivost. Biofilní design nejsou ale jen rostliny z přírody. Jsou tu i konstrukce nebo předměty z čistého přírodního dřeva a zdánlivě bezvýznamné doplňky. Pomalu nám tento přístup proniká i do školního prostředí.

 

 

Aktivita a wellbeing

O aktivizaci žáků pomocí SMART výukového sw, žákovských zařízení, robotiky a jiných nástrojů či metod skupinové výuky nebo prvků gamifikace čtete na našich stránkách poměrně často. Zapojení žáků je alfou a omegou efektivní výuky. To, co se objevilo na BETTu s jistou dávkou naléhavosti, je otázka fyzické aktivity dětí a sociální a emoční výchovy. Přestože to není na první pohled problematika technologických firem, tím, jak informační technologie pronikají stále více do studijních, pracovních, ale také volnočasových aktivit, dochází k jejich nezanedbatelnému vlivu na zdraví a životní styl. A tak vedle biofilie se dostává z firem do školního prostředí i termín „wellbeing“, nebo-li pocit pohody, blahobytu a duševního zdraví.  

A tak jsme viděli různé interaktivní podlahy či interaktivní hřiště, které propojují fyzickou aktivitu s učením, nebo třeba kabiny, které mohou s využitím VR sloužit jak ke vzdělávání, tak k relaxaci. Např. iWall využívají ve školách používají během přestávek na chodbách. Hyperaktivní děti se vyřádí u "stěny" a jsou pak v hodinách mnohem klidnější...

 

   

 

A kdeže jsou ty nové produkty? Nebojte, vydají na samostatný článek a určitě vám je postupně představíme i jednotlivě.

 

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů