Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a 47 zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

Aktualizace ve Specifických pravidlech výzvy:

Jistě to nejdůležitější z této aktualizace Specifických pravidel obou výzev je upřesnění způsobilosti výdajů. Vydání této aktualizace umožňuje základním školám také samostatně nakupovat vybavení do odborných učeben pro klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) bez nutnosti stavebních prací v rámci projektu. Důrazně však upozorňují žadatele, že pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňují příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace, pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů.

Nadále také platí, že veškeré vstupy projektu musí být bezbariérově dostupné. Tudíž odborné učebny (popřípadě další výukové prostory a kabinety), do kterých bude pořízeno vybavení z IROP, musí splňovat základní požadavek bezbariérovosti, kterým je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Pokud je škola již bezbariérově dostupná, je nutné tento stav pospat ve Studii proveditelnosti. Pokud škola bezbariérová není, je ve Studii proveditelnosti nutné popsat, jak bude tato bezbariérovost zajištěna a bezbariérová opatření realizovat. Výdaje spojené se zajištěním bezbariérovosti jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě projektu. 

Ostatní aktualizace Specifických pravidel administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel.

Aktualizace textu výzev:

Dalším důvodem aktualizace obou textu výzev je doplnění povinné přílohy č. 14 Čestné prohlášení o skutečném majiteli.

A v textu výzvy č. 46 bylo upřesněno nastavení území realizace v souladu s nastavením Specifických pravidel výzvy – výzva č. 46 je určena pro správní obvody ORP bez sociálně vyloučených lokalit (viz příloha č. 2 Specifických pravidel 46. výzvy).

 

Přesné znění po aktualizaci výzev a pravidel:

Odkaz na výzvu č. 46 a související dokumenty naleznete zde a odkaz na výzvu č. 47 a související dokumenty zde.

Také doporučíme si pročíst zveřejněné odpovědi na nejčastější otázky žadatelů, které řídící orgán IROP zveřejňuje zde.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů