Aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel IROP : č. 32 a 33_ Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydalo aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

Řídicí orgán IROP vydalo k 19.9.2016 aktualizaci Specifických pravidel a textů výzev 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

Důvodem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.

A důvodem aktualizace textu výzev je doplnění povinné přílohy č. 17 Čestné prohlášení o skutečném majiteli. Ostatní aktualizace Specifických pravidel administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel.

 

Aktuální stav přijatých žádostí a alokace výzev:

K datu 16. září 2016 bylo předloženo

  • u výzvy č. 32. „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“: 8 žádostí o podporu v objedmu 131 568 561 Kč z čehož vyplývá, že ve zbývající alokaci výzvy je stále 330 784 380 Kč

 

  • u výzvy č. 33. „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“: 33 žádostí o podporu v objedmu 382 139 826Kč z čehož vyplývá, že ve zbývající alokaci výzvy je stále 696 683 703Kč

 

Podat žádost mohou žadatelé do 18. listopadu 2016.

Více informací k aktualizaci naleznete u 32. výzvy zde a k 33. výzvě zde.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů