Akreditovaná školení jsou nyní i online!

Vláda od 12. do 25. října zakazuje „kongresy a jiné vzdělávací akce“, kam bohužel spadá i DVPP. MŠMT ale umožňuje realizovat jak šablonové, tak další kurzy DVPP distanční formou. Nerušte školení, jsme připraveni školit online! 

Stačí nás kontaktovat na skoleni@avmedia.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice umožňuje realizovat změnu formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, avšak za dodržení následujících podmínek:

a) akreditovaná vzdělávací instituce zajistí zachování a dodržení rozsahu programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;

b) distanční vzdělávání je  realizováno synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí; či  asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem, dodržení podmínek může být v případě potřeby kontrolováno;

c) v případě čerpání finančních prostředků formou jednotkových nákladů financovaných z OP VVV tzv. šablon je možné realizovat distanční vzdělávání pouze synchronní formou dle písm. a) a b) a za současného dodržení podmínek uvedených pro relevantní výzvy financované z OP VVV.

 

Celé znění najdete na stránkách MŠMT.

Zdroj MŠMT.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů