10 DŮVODŮ PROČ učit (nejen) přírodní vědy jinak

Když se dnešních dětí zeptáte, které předměty je nejvíce ve škole baví, jen málokteré Vám odpoví přírodopis, chemie nebo fyzika. Proč tomu tak ale je?  Jaké jsou příčiny tohoto postupného oddalování a jaký dopad to může mít v budoucnosti? Protože se nám kvapem blíží sezóna mnoha zajímavých a podpůrných akcí, zaměřených na podporu přírodních věd a badatelského způsobu výuky, v dalším díle seriálu 10 DŮVODŮ PROČ se zamyslíme nad vzděláváním v těchto oborech a většími možnostmi zapojení žáků  do experimentování. 

Dnešní článek je trochu delší, ale věřím, že jej dočtete až do úplného závěru. 

1.      Malý zájem dětí

S malým zájmem dětí o vzdělávání bojuje v podstatě každý učitel. Alarmující však je, že přírodní vědy jsou jedny z nejméně oblíbených a počet nadšenců a zájemců o přírodovědně zaměřené obory na vyšších stupních vzdělávání se neustále snižuje. Jaké důsledky to může v budoucnu mít na ekonomiku naší země? A jak můžeme tento zájem dětí obrátit o 180 stupňů? 

2.      Stát plný právníků, sociologů a psychologů

Stále větší oblibu mají humanitní a sociální oblasti. Bohužel takto vzdělaní mladí lidé již dnes bojují s nedostatkem pracovních příležitostí. Přitom  Česká republika je průmyslově zaměřený stát a je doslova závislá na kvalitní pracovní síle s odpovídajícím vzděláním a odborností v technických a přírodních oborech. Nemyslím pouze průmysl automobilový, ale další významné průmyslové, energetické, chemické nebo farmaceutické podniky. Tento problém řeší společnosti na celém světě a investují nemalé prostředky v rámci mnoha projektů do podpory vzdělávání a inovativních metod vzdělávání přírodních věd. Získat lze finance třeba na vybavení přírodovědných učeben speciální technikou(například nadace ČEZ a jejich "oranžová učebna"). Plní však svoji původní funkci a mají u žáků a studentů úspěch?

3.      Strach učitelů ze změny

Často ve své praxi slyším „máme vybavenou školu moderními technologiemi = učíme jinak“. Můžeme však říci, že toto pravidlo platí? Bohužel musím konstatovat, že ve většině případů nikoliv. A proč? Protože nová „pomůcka“ nestačí! Je nejvyšší čas změnit přístup k výuce přírodních věd a začít s jinými metodami a vzdělávacími postupy. Ano, změna sebou ponese mnohé útrapy a úskalí. Bude potřeba investovat především čas, na přípravu, na realizaci i na zhodnocení úspěchů i neúspěchů, a vynaložit úsilí přivést žáky k přírodním vědám jinou, pro ně zajímavější cestou. Ano, nebude to cesta krátká, ale pomalu a pravidelnými kroky, podpořené postupným vzděláváním, toho může dosáhnout každý učitel, který má opravdový zájem učit jinak!

4.      Teorie versus školní pokusy

Proč se to musíme učit nazpaměť, když to kdykoliv najdu na internetu?“ Tuto větu už slyšeli určitě všichni učitelé. Já mám v paměti zcela opačnou větu, kterou se často osobně řídím – „Není nutné znát všechno, ale je nutné vědět, kde ty správné informace najít!“. Osobně si myslím, že teorie, která se ve školách učí, je zcela nesmyslně nabobtnalá, a jak se nám vyvíjí moderní svět, bobtná více a neustále bobtnat bude, až nás zcela zabobtná. Už dnes učitelé přes teorii nemají čas se žáky dělat v chemii či fyzice školní pokusy. Nemělo by to být ale přesně naopak? Již jako malé děti se přirozeně učíme objevováním, praktickým zkoušením a pokládáním někdy až nesmyslných otázek. Proč je nám tato přirozenost upírána při výuce, a to nejen přírodních věd?  Která z metod bude mít u žáků větší úspěch? Teorie podpořená praktickým pokusem, nebo experiment následně podpořený teorií? Na závěr tohoto bodu si dovolím použít jeden citát: "Radost z uvažování a chápání je nejkrásnějším darem přírody". Albert Einstein jistě věděl, o čem mluví.  

5.      Informace na zlatém podnose

Jak tedy vypadá klasická hodina? Nejspíše v následujícím scénáři: na začátku hodiny si zopakujeme klíčové pojmy z hodiny předchozí. Poté si probereme novou látku, zapíšeme si další hromadu klíčových pojmů do sešitu a na závěr si možná zahrajeme krátkou opakovací hru. Učitel vždy vybere a stanoví, které jsou ty důležité informace a žákům je připraví a přednese.  Ve většině případů celou hodinu žáci pracují s informacemi, které najdou v učebnici před sebou, pokud tedy nemají možnost informace vyhledat doma a přinést je „zpracované“ v rámci malé prezentace nebo seminární práce na zadané téma. A zde se dostáváme k jádru pudla číslo 1. Ve školách učíme teorii a po žácích je opět vyžadována pouze teorie. Přiznejme si – kdo zadává žákům či studentům „problém“ nebo problémovou otázku, na kterou se snaží nalézt odpověď? Díky internetu máme dnes všichni (alespoň v naší zemi) snadný přístup k informacím. Není tedy důležité je kumulovat, ale nalézat ty správné informace, které jsou v aktuální situaci potřebné, a vybírat z nich ty správné odpovědi. Ve škole se věnovat pouze řešení problému, třeba s pomocí názorných pomůcek. Právě nyní je čas na pudla číslo 2.

6.      Vypelichané vycpaniny a jiné pomůcky

Upřímně – kterému učiteli se podaří zaujmout dnešní populaci dětí s klasickými zaprášenými vycpaninami naší zvířeny a starými, často již léta nefunkčními modely spalovacích motorů? Žáci mají z těchto pomůcek spíše srandu, než aby je brali vážně. Je tak trochu klišé neustále opakovat, že dnešní doba si vyžaduje dnešní nástroje a pomůcky. Vždyť škola má připravovat žáky na život budoucí, nikoliv minulý. Výuku přírodních věd lze učit s pomocí moderních technologií mnohem lépe a žáky taková výuka více baví.  Moderní technologie hýbou naším světem a doslova každou minutou našeho života. Někdo může oponovat, že v historii vědci technologie nevyužívali a přesto byly nové vynálezy. Dnešní vědci však mnohem snáze přichází s novými objevy, právě i díky moderním technologiím a snadným přístupem k informacím.

Jednou z technologií, která pomáhá vrátit zájem žáků o přírodní vědy, je školní měřicí systém společnosti PASCO. Ta již 50 let vyvíjí moderní vzdělávací pomůcky zaměřené na aktivní zapojení žáků při objevování zákonitostí přírody.

Velkou inspiraci pro učitele přináší další z ročníků PASCO konference. Máte-li již zkušenosti, můžete se zúčastnit soutěže o nejlepší žákovský experiment. A pokud PASCO ještě neznáte, máte ojedinělou možnost vidět a prodiskutovat praxi Vašich kolegů a osobně si tento školní měřicí systém vyzkoušet

A jaká je moje představa ideálního experimentu? Nejdříve si položit otázku, co budeme pokusem objevovat – například „Co se stane s teplotou vody, když do ní budeme brčkem bublat?“ Teprve potom zahájíme experiment a po ukončení analyzujeme a vyhodnocujeme, případně dohledáme dalšípodrobnější informace.

7.      Školní vzdělávací plán

ŠVP si nastavuje každá škola podle svého zaměření. Má tedy příležitost upravit výuku přírodovědných předmětů, navýšit počet hodin nebo stanovit, jakou formou bude probíhat. Samozřejmě hlavní roli hrají učitelé těchto předmětů. Ve škole si většinou každý jede na svém písečku, tj. já učím přírodopis, já chemii nebo fyziku. Zcela nesmyslně jsou u nás celé generace vychovávány v tomto diferenciovaném světě, přestože všechny tyto vědy spolu úzce souvisí a všechny vychází ze stejné jedinečné podstaty. Principy přírodních zákonů nelze jednoduše kategorizovat, protože se vzájemně ovlivňují. Proč se v českých školách neučí přírodní vědy komplexně? Složením počtu hodin na jednotlivé předměty se dohromady nabízí minimálně 8 hodin týdně na přírodní vědy. Mnohá témata se navíc napříč ročníky duplikují a učí se nezávisle na sobě v různých předmětech a hlavně žáci je následně od sebe nelogicky oddělují. Kdy a kde toto nastavení změnit? Z kterého konce však začít? 

8.      Nejen příprava pedagogů již na vysoké škole

U učitelů, kteří již na školách dnes učí? U studentů na vysoké škole? Nebo vedení škol a školských zařízení? Podle mého názoru je potřeba na nové způsoby a výukové metody připravovat všechny části systému zároveň. Připravit platformu pro jednotnou výuku přírodních věd. Otevřít na pedagogických fakultách obory pro komplexní výuku přírodních věd, připravit vzdělávací materiály odpovídající požadavkům komplexity (některé již existují), ve školách trénovat stávající učitele nejen ve vlastních aprobacích, ale rozšířených o další přírodovědné předměty a vedení školy podporovat při změnách nastaveních výuky přírodních věd, stejně jako podpory finanční a projektové. A neustále hledat cesty, jak učit jinak.  

9.      Burzy nápadů a inspirace

Jednou z inspirací jsou pořádané speciální akce nebo konference a semináře. I letos je pro Vás přichystaný veletrh nápadů v rámci Vědeckého jarmarku, pořádány organizací Věda nás baví, který se koná již 10. září 2014 na Vítězném náměstí v Praze Dejvicích (známý také jako „kulaťák“). Jarmark je určený především školákům a jejich učitelům, kde je možnost hravou formou vyzkoušet některé pokusy nebo ověřit v soutěžních kvízech své dovednosti i znalosti. PASCO konferenci jsem již zmínila, tak pouze doplním, že se uskuteční 24. září 2014 na ZŠ Tusarova v Praze 7. PASCO si však můžete vyzkoušet také na dalších školách v rámci již tradičních regionálních konferencí SMART Klub. V neposlední řadě velké množství již hotových příprav a návodů a tipů pro experiment nabízí portál Experimentujme.cz

10.  A co rodiče?

Výchova dětí k lásce a respektu k přírodě, a tím i touze poznávat principy jejího fungování pro její zachování, by měla začít samozřejmě u rodičů. Klasická expozice asi žádné dnešní dítě nezaujme. Rodiče však mají možnost kromě toulek naší krásnou přírodou navštívit již mnohá nová informační centra, například to na Kvildě, kde jsou interaktivní prvky doslova na každém kroku, v prostorách Domů přírody, například Slavkovského lesa, kde mají děti možnost setkat se s holografickou vílou, nebo speciální expozice, jakou nabízí třeba Techmania v Plzni. I na rodičích závisí, jak budou nové generace dětí přistupovat k přírodním vědám a jaký zájem budou nakonec mít.  

 

Ano, dnešní článek je poněkud kontroverzní, ale tento školní rok nás všechny čekají mnohé změny. Kdy přijde čas, kdy přestaneme o změnách neustále pouze mluvit, a začneme je opravdu dělat?

Máte i vy více důvodů, proč začít učit nejen přírodní vědy jinak? Sdělte nám je do komentářů k tomuto článku. 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů