10 DŮVODŮ PROČ si učitelé i žáci oblíbili PASCO

Klíčem k úspěšnému návratu zájmu žáků o přírodní vědy může být badatelská výuka, ve které žáci relativně samostatně poznávají své okolí. V dnešním díle 10 DŮVODŮ PROČ si řekneme, jak s tím souvisí využití moderních digitálních nástrojů PASCO, a proč se stává čím dál více oblíbeným u mnoha učitelů i žáků českých škol.

Nejdříve stručně, co to je to PASCO. Jednoduše řečeno je to školní měřicí systém společnosti PASCO, která již 50 let vyvíjí moderní vzdělávací pomůcky zaměřené na aktivní zapojení žáků při objevování zákonitostí přírody. Také se dá říci, že je to taková stavebnice, která se skládá z různých senzorů a čidel, připojených do výukového programu s pomocí měřicích rozhraní.

Pojďme ale zpátky k našim deseti důvodům a začněme badatelskou výukou.

1.      Badatelská výuka pomáhá

Badatelsky, lépe snad žákovsky orientovaná výuka je jedním z nových trendů ve vzdělávání přírodních věd. Tato (ne?)tradiční forma výuky podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se. Žák vlastní vědeckou činností získává a rozvíjí znalosti, dovednosti a různé postoje k fungování přírodních zákonů zajímavou a pro něj atraktivní formou. Taková výuka navíc prokazatelně podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě. Můžeme ji realizovat bez moderních nástrojů, ale řekněme si na rovinu: přidáme-li k takové výuce nástroje, které jsou žákům blízké (nyní myšleno digitální technologie), potom je taková výuka zaujme zase o něco více.

Jen pro zamyšlení uvádím oblíbený citát oblíbeného přírodovědce: "Radost z uvažování a chápání je nejkrásnějším darem přírody". Albert Einstein

2.      Názorná výuka, která zaujme!

Díky některým senzorům žáci objevují svět, který by jinak neměli šanci ani zahlédnout. Pojďme si uvést konkrétní příklad. Téma látky je atmosférický tlak. Všichni určitě znáte tuto definici (pokud ne, není nic snazšího, než ji najít na internetu):

Atmosférický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě. Atmosférický tlak dosahuje nejvyšších hodnot při hladině moře (popř. povrchu planety) a s rostoucí výškou klesá. (převzato z wikipedie.org)

Pokud žákům předložíme tento fakt, jak dopadne pochopení takové abstraktní věty? Je tlak vidět? Umíme a dokážeme i drobné změny tlaku nějak zachytit a zobrazit? ANO, se senzory PASCO je to snadné. Stačí nám k tomu židle, na kterou žáci „vystoupají“, nebo škola s několika patry, kterou se žáci  projdou či proběhnou, a v nejlepším případě kopec, který žáci zdárně zdolají a zase sejdou zpět. Tak žáci jednoduše vidí, že pokud jdou do kopce a mění se relativní nadmořská výška, potom atmosférický (nazývaný též barometrický) tlak klesá - viz obrázek.

3.      Intuitivní ovládání žáky i učitelem

Jedním z dalších důvodů, proč je PASCO oblíbené, je jeho jednoduchost ovládání. Každý učitel i žák, bez ohledu zda se technologií bojí či nikoliv, se s celým systémem snadno naučí pracovat. Stačí k tomu jediné, a to chtít tuto názornou pomůcku zapojit do výuky a vzdělávání žáků. PASCO nabízí hned dva programy, SPARKvue a Capstone.

4.      Bublinkaté i sofistikované softwary

Pro základní školu, ale i samostatné experimentování na školách středních, vřele doporučuji graficky přehledný a vzhledem atraktivní program SPARKvue. Úplným začátečníkům se po pouhém propojení stavebnice senzor-měřicí rozhraní-počítač s výukovým programem okamžitě zobrazí měřená data. Výběrem konkrétní měřené veličiny a kliknutím na tlačítko měřit žák i učitel okamžitě získá 4 grafická zobrazení – graf, číslo, tabulku a analogový měřák. K tomu opravdu není nutné žádné odborné školení. Pro zájemce však existuje několik úrovní školení, které představují a ukáží veškeré možnosti obou výukových programů. O Capstone se dá říci, že tento program je svým vzhledem více technický a nabízí větší možnosti práce s připravenými šablonami i psaným textem. Přesto i ten, po úvodním zaškolení, učitelé považují za jednoduchý a snadno ovladatelný program.

5.      Průvodce experimentem v jednom prostředí

Největší předností obou programů je možnost vytvořit ucelený výukový materiál, který obsahuje nejen zobrazení měřených hodnot, ale také informace k dané látce doplněné například motivačními obrázky či fotografiemi, nebo názornými videi. Není proto nutné  neustále přebíhat z programu pro měření dat do programu se zadáním experimentu. Stačí si zvolit téma experimentu, připojit potřebný senzor a vybraný pokus můžete se žáky realizovat.

6.      Senzory i čidla pro učitele i badatelské skupiny žáků

PASCO nabízí obrovskou škálu senzorů napříč všemi předměty, fyziku, chemii, přírodopis, ale i zeměpis nebo ekologickou (environmentální) výchovu. Experimentovat můžete tzv. demonstračně, kdy učitel žákům předvádí daný experiment. Taková demonstrace však zaujme jen několik žáků a to jedině s podmínkou, že pořádně bouchá, smrdí nebo se hýbe. I pro tyto příležitosti lze vybrat z nabídky senzorů a dalších příslušenství, například set na stavbu mostních a nosníkových konstrukcí – kde se žákům demonstruje fungování mostů, se kterými se v běžném životě setkávají doslova na každém břehu. 

Ideální je ale cesta, kdy experiment provádějí sami žáci. Samozřejmě si můžete zvolit předpřipravené sestavy, například  základní nebo rozšířenou sadu pro environmentální výchovu. Osobně spíše doporučuji uvědomit si, které základní experimenty během školního roku budete realizovat v různých ročnících a předmětech, a na jejich základě sestavit vlastní sady násobené počtem skupin žáků ve třídě. Jak potom vyřešit licenci, a které zařízení je vhodné?

7.      Na platformě záleží? Se SPARKvue rozhodně ne!

S nákupem multilicence máte možnost instalovat program doslova do všech počítačů, na kterých si budou tvořit své přípravy učitelé, ale také na zařízení, které budou využívat žáci. Výhodou programu SPARKvue je, že se přizpůsobí vašemu současnému vybavení, nebo jej lze využít na zařízeních, které si v rámci strategie BYOD (Bring Your Own Device) přinesou žáci ze svých domovů. Výhodou je, že se tento program zobrazí na různých zařízení různých platforem (Windows, iOS, Android, Mac) v totožné podobě. Určitě také oceníte možnost bezdrátového sběru a analýzy dat. Navíc jejich nedílnou součástí je více než 60 hotových, úloh v českém jazyce, SPARKlabs.  

8.      PASCO je i pro 1. Stupeň ZŠ

Z uvedených materiálů je hned 12 volně dostupných úloh z přírodovědy. PASCO se tedy hodí také na 1. stupeň základní školy. S dětmi můžete realizovat výzkum teploty okolí nebo tělesné termoregulace, tání ledových kostek (změna skupenství), zapojit pohybové aktivity při měření srdečního tepu nebo měření rychlosti pohybu, věnovat se světelnému jasu různých zdrojů světla nebo zkoumat pH nápojů, které si děti běžně nosí sebou do školy.  

9.      Hotové materiály českých učitelů ke stažení

Kromě těchto materiálů je k dispozici celá řada hotových experimentů od českých učitelů, které vznikly v rámci mnoha realizovaných projektů. Najdete je na stránkách Experimentujme.cz. Vyhledávat je lze podle předmětů, nebo konkrétních čidel s jasně daným kódem (např. senzor pH má PS-2102) , které má škola k dispozici. Jedním z takových je projekt Přírodní vědy moderně a v týmu, který začal v dubnu 2013 na ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Kromě zkvalitnění výuky přírodních věd se v projektu zaměřili také na integraci angličtiny pro větší propojení a mezipředmětové vazby odborných předmětů s výukou v budoucnosti nejvyužívanějšího světového jazyka. Více o tomto projektu v dalším článku. Inspirovat se můžete kromě hotových projektů také v množství vzdělávacích akcí, např. Vědecký jarmark, zábavná interaktivní akce pod širým nebem, který se letos uskuteční 9. 9. 2015 na Vítězném náměstí v Praze 6, seminářů, workshopů nebo konferencí.  

10.  Inspirujte se na PASCO konferenci

I v roce 2015 se bude konat PASCO konference, celostátní setkání uživatelů měřicího systému PASCO a všech přátel školního přírodovědného experimentu, kde bude připravena spousta novinek a praktických ukázek. Tradičně bude zapojena soutěž o nejlepší žákovský experiment. A pokud PASCO ještě neznáte, máte ojedinělou možnost vidět a prodiskutovat praxi Vašich kolegů a osobně si tento školní měřicí systém vyzkoušet, nebo nahlédnout do reálné výuky s žáky. Tak neváhejte a v diáři si poznamenejte, že v září tu bude opět pro Vás.

Svou inspiraci na této konferenci již našla řada učitelů, kteří poté realizovali svůj vlastní projekt. Příkladem je také již zmiňovaná ZŠ Jungmannovy sady Mělník, a paní učitelky Mgr. Miroslava Bělochová a Ing. Bc. Martina Čáslavová, které si zároveň odnesly vítězství ze soutěže o nejlepší žákovský experiment. 

Máte i vy více nápadů, a důvodů, proč jste si oblíbili PASCO, nebo proč o něm uvažujete? Podělte se o ně také s námi! Využijte komentářů pod tímto článkem.

 Chcete o PASCO vědět více informací? Kontaktujte vašeho obchodního zástupce a ten vám poradí, které řešení bude pro vaši školu nejlepší.

Zdroje: Atmosférický tlak. Wikipedie, Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%BD_tlak

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů