10 DŮVODŮ PROČ je VÝZVA 51 výhodná a co přinese?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů z OP VK s číslem 51.

Hlavním důvodem, proč ministerstvo vyhlásilo tuto časově omezenou výzvu byl fakt, že při předchozích projektech se dostalo do škol velké množství techniky, bohužel efektivní využívání této techniky se ze strany učitelů v mnoha případech ve výuce vůbec neprojevuje. Otázkou je, proč učitelé techniky využívají tak málo? V tomto článku si společně projdeme, proč je Výzva 51 pro školu výhodná a co jí přinese.  

1.      Další vzdělávání pedagogů pro školu zdarma

Učený z nebe nespadl a kdo jiný, by se měl neustále vzdělávat v tak dynamickém oboru, jako je využívání ICT, než právě učitelé (samozřejmě mimo další profese). Školení se mohou zúčastnit nejen učitelé zapojení do projektu, ale i ostatní učitelé školy. Školení je pro všechny pedagogy zdarma.

2.      Mentoring

Obrovským krokem kupředu je zapojení mentoringu do této výzvy jako povinné aktivity. Co je vlastně mentoring? Především odborná pomoc a konzultace, s touto výzvou úzce spojená s využíváním informačních technologií ve výuce. Mentor je pedagog s dlouhodobými zkušenostmi s využíváním ICT ve výuce, podle kterých navrhuje škole další kroky k efektivní výuce s technologiemi a sdílí příklady dobré praxe jiných škol. Klíčem k úspěšnému mentorování je, že si učitelé  nechají poradit a budou konzultovat své problémy, a také, že si sami zvolí cíl, kterého chtějí dosáhnout a udělají byť jeden krok kupředu.

3.      Individuální konzultace

Díky úzké spolupráci mentora s lektorem budou konzultace v rámci specifických setkání od počátku na bázi rad a pomoci každému učiteli zapojenému do projektu. Cílem je nejen efektivní příprava na vyučování s ICT (prezentace a podklady, např. pro zápis do sešitu), ale také jejich efektivní zapojení přímo ve vyučování formou interaktivních cvičení.  Podpora je v rámci projektu zajištěna prezenčně a také moderní cestou on-line.

4.      Školení ve škole nebo blízkém okolí

Vzdělávací aktivity budou probíhat přímo v jednotlivých školách pro skupiny učitelů, případně v blízkých větších městech a obcích. Navíc budou podpořeny on-line, nebo s pomocí e-learningového prostředí. Organizačně je takové školení pro školu mnohem výhodnější.

 

5.     Školení na míru podle potřeb školy

V rámci podaktivit „co už máme“ a „co chceme“ je obrovský prostor pro rekapitulaci hotového obsahu pro různá zařízení, , které má škola k dispozici a stanovení si cíle, jak stávající, ale i nová zařízení využívat ve výuce efektivněji. Protože každá škola historicky zvolila různá zařízení, je v rámci projektu vyžadováno, aby bylo školení přímo na míru dané škole formou praktických cvičení. Obecně budou školení navíc zaměřena na nové moderní a trendové metody a formy práce, na autorský zákon a bezpečnost práce na internetu.                      

6.      Oborová didaktika

Z osobní zkušenosti vím, že zájem o inspiraci pro výuku v jednotlivých předmětech je obrovský. Proto jednou z velkých výhod Výzvy 51 je podpora aktivit v konkrétních předmětech nebo vzdělávacích oblastech, a to nejméně v rámci 3 školení, seminářů nebo workshopů v minimální dotaci 15x 45 minut. Dále je podporováno cloudové řešení pro oborové didaktiky a vytvoření odborné komunity na internetu a sociálních sítích pro sdílení vlastních zkušeností i hotového obsahu pro digitální výuku konkrétních předmětů. Proč vše tvořit sami, když je nás na stejný obor ve celé republice tolik? Sdílením šetříte čas svůj i ostatních.

7.      Evaluace a ICT plán na další období

V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu a dopadu vzdělávacích aktivit před a po realizaci projektu. Každá škola zpracuje evaluační zprávu – například s pomocí mentora – a následně ji dá k dispozici příjemci podpory, který ji zahrne do souhrnné závěrečné monitorovací zprávy. Škola má tak možnost aktualizovat, případně vytvořit svůj ICT plán na další období, který může dále sloužit například jako podklad pro zřizovatele a pro argumentaci při další modernizaci zařízení ve škole.

 8.      Koordinátor projektu a monitorovací zpráva

Monitorovací zprávu předkládá příjemce, tedy organizace, která o dotaci žádá. Proto všechny školy zapojené do projektu pouze dodávají potřebné podklady, včetně evaluační zprávy. Tyto podklady připravuje ve škole koordinátor projektu, který je navíc za tuto činnost finančně ohodnocen. Role koordinátora je v projektu důležitá, protože ve spolupráci s mentorem a lektorem pomáhá při identifikaci vzdělávacích potřeb učitelů nebo stanovuje vhodný typ zařízení podle potřeb dané školy.

 9.      Metodik ICT ve škole

Kdo je metodik ICT? Je to pedagog zaměstnaný v konkrétní škole, zapojený do projektu v rámci podaktivity A3 a bude vyškolen tak, aby tuto roli zastával i po skončení projektu. ICT metodiků může škola stanovit více, například pro 1. a 2. stupeň. Tato podaktivita však není v rámci projektu závazná a je tedy pouze na vedení školy, zda role metodika ICT ve škole bude či nikoliv. Osobně doporučuji mít k dispozici učitele, který tuto roli zastává, protože může být obrovskou podporou pro ostatní pedagogy nejen po stránce metodické, ale i didaktické, takový interní lektor. Některé společnosti nabízí takto aktivním učitelům další možnosti vzdělávání, například formou pravidelných webinářů s aktuálními informacemi z dění na poli interaktivní výuky.

10.  Osobní  mobilní dotyková zařízení pro učitele

Jako poslední uvádím možnost získat osobní zařízení pro učitele, ať už se jedná o notebook, netbook nebo tablet. Proč až nakonec? Protože toto zařízení je především bonus a pracovní nástroj pro učitele. Pořízení této technologie by nemělo být primárním cílem zapojení do této výzvy. 

Máte i vy více nápadů, a důvodů, proč je Výzva 51 výhodná pro vás a vaši školu? Podělte se o ně také s námi! Využijte komentářů pod tímto článkem.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů