10 DŮVODŮ PROČ budete chtít interaktivní stůl SMART Table

V prvním díle seriálu 10 DŮVODŮ PROČ roku 2015 se vám pokusím více představit výhody interaktivního stolu SMART Table, a proč byste ho měli mít ve své třídě. 

1.      Skvělý nástroj pro výuku

Interaktivní stůl SMART Table plně vyhovuje požadavkům na efektivní způsoby výuky, tj. práci v malých skupinách a orientovanou na řešení problémů. Učitel má k dispozici moderní nástroj pro větší různorodost výuky, který reaguje na aktuální potřeby dnešních dětí. SMART Table podporuje také inkluzivní výuku a snadno lze zapojit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo mladší žáky na vozíčku. Díky přidaným kolečkům získáte potřebnou mobilitu nejen po třídě, ale stolek snadno převezete do dalších tříd.  

2.      Unikátní technologie

SMART Table 442i  byl navržen a konstruován tak, aby „vydržel“ nároky aktivní třídy. K hlavním přednostem tedy patří odolná konstrukce se stabilním podstavcem, povrchem odolným proti poškrábání i náhodnému polití tekutinami. Čím je však naprosto unikátní ve srovnání s jinými běžně dostupnými technologiemi je podpora 40 dotyků. Sama společnost SMART Technologies považuje tento produkt za jeden z nejdokonalejších nástrojů, které školám v rámci své nabídky dokáže poskytnout.

3.      Společná práce dětí i učitele

Stolek je určen pro ideální skupinu 4 dětí, které stolek ovládají a pracují na něm všemi deseti prsty.  V praxi u stolku pracují skupiny větší, a v některých případech i celá třída. Samozřejmě vše pod odborným vedením učitele, tedy alespoň ze začátku. Děti intuitivnímu prostředí programu, který stolek „ovládá“, velmi rychle přivyknou a je tedy možné tvořit výukové materiály pro jejich samostatnou práci. Na řešení úkolu se vždy podílí celá skupina až do jeho správného vyřešení. 

4.      Znalostní, ale i sociální a komunikační dovednosti

Připravené aktivity zapojují žáky do diskuze s ostatními, jak zadání cvičení co nejlépe vyřešit. Děti se touto formou výuky nejen navzájem od sebe učí potřebné znalosti, ale také se tím učí vzájemnému respektu při řešení aktivit, vzájemně si pomáhají a rozvíjejí nejen znalostní, ale i komunikační a sociální dovednosti. Také zde je velmi důležitá role učitele, který jim na začátku nastaví pravidla spolupráce u stolku, a dále působí jako mentor, který v případě potřeby pomáhá a radí, jak úkol vyřešit.

5.      Úspěch každé dítě motivuje

Principem hry je, že nás baví a chceme ji dohrát do konce. Jednoduše se dá takto popsat shluk aktivit, které postupně žáci řeší až do úplného ukončení – že je to jako hra. Radost z úspěšného řešení připravené hry prožívá každý žák i celá skupina zároveň. Děti na tuto zpětnou vazbu velmi dobře reagují, a protože pocit dobře vykonané práce je tou největší motivací, mají neustále chuť dále na stolku pracovat. Žáci si hrají, ale především se vzdělávají.

6.      Atraktivní výukové prostředí  

Hravá forma digitálních učebních materiálů u dětí podněcuje zvědavost a představivost. Přidáním cvičení obohacených o obrázky, videa, audio nahrávky nebo 3D objekty vzniká podnětné vzdělávací prostředí. Program SMART Table software veškerý výukový obsah přizpůsobuje práci dětí ve skupině po všech stranách stolku. S pomocí programu SMART Sync sdílíte probíhající aktivity na SMART Board, a celá třída sleduje práci skupiny žáků u stolku. Připojením SMART Dokumentové kamery získáte možnost zobrazovat jakékoliv materiály a objekty, které pro výuku v danou chvíli potřebujete. Například obrázky z knížky, do které chcete aby děti dokreslovaly, nebo takto digitalizujete list stromu, který roste na školním pozemku, a přímo  do obrázku zakreslíte jednotlivé jeho části. S těmito nástroji získáte řešení pro digitální třídu – jednu z pokročilých fází využití ICT ve výuce.

7.      Nejen český vzdělávací obsah

Díky speciálnímu grantu v tomto školním roce pracuje s interaktivním stolem ve výuce již více než 15 škol, k nimž patří školy mateřské, základní (1. – 5. Ročník), speciální, ale také Dům dětí a mládeže, kde je využíván pro vzdělávání v mimoškolních aktivitách v rámci tak specifických kroužků, jako je paličkování. Jako inspirace pro tvorbu bylo k dispozici 2.500 vytvořených DUMů na stránkách SMART Exchange. Ale díky výše zmíněným školám, a především jejich pedagogům, vznikl (a nadále vznikat bude) v podstatě první český obsah, který je plně k dispozici na portále Veškole.cz. Česká republika se tak stala špičkou v Evropě v množství vytvořených DUMů od učitelů pro učitele, kteří s interaktivním stolem ve své výuce pracují.

8.      Autorský program pro vlastní přípravy

Učitelé své vlastní výukové materiály tvoří podle potřeb žáků v programu SMART Table Toolkit. Ten nabízí 10 základních editovatelných aktivit. Přestože je program pouze v angličtině, je jeho ovládání velmi jednoduché a všichni učitelé se s ním naučí snadno pracovat. Ideální je v kombinaci s autorským programem SMART Notebook, který umožňuje vytvořit pozadí aktivity přesně podle potřeb a přání učitele, k čemuž opět postačí zcela základní znalost ovládání dostupných nástrojů. Opět s hrdostí musím podotknout, že čeští učitelé = kreativní učitelé a neustále dokazují, že počet aktivit i nástrojů může být konečný, ale počet nápadů, jak je využít a s jejich pomocí zapojit žáky do výuky, nikdy nekončí! 

9.      Profesionálně připravené aktivity

Že je interaktivní stůl SMART Table pro školy zajímavý a jejich počet ve školách neustále narůstá, si uvědomují také profesionální nakladatelé, kteří tvoří specifické aktivity napříč různými ročníky i předměty. Dnes jsou tak k dispozici aktivity pro sledování a vyhledání stejného vzoru, matematické počty, logické úkoly, aktivity představující fungování přírodních zákonů, nebo aktivity pro další diskuze nad zadaným tématem. Všechny opět k dispozici na stránkách SMART Exchange.

10.  Výuka děti opravdu baví!

Že děti výuka s interaktivním stolem opravdu baví, dokazují nejen učitelé, ale i samy děti.

Bc. Štěpánka Háková, MŠ Jablůňka Liberec: "Práce u interaktivního stolu děti baví, dané téma si lépe osvojí, pochopí.  Nejraději kreslí, odpovídají na otázky, ale i přiřazují obrázky. Velice na ně působí zpětná vazba při vyřešení aktivit. Hrají si a učí se na velkém tabletu (jak sami nazvaly interaktivní stůl)." 

Takto se z interaktivního stolu radují děti v ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHOVÁ CESTA, s.r.o. Chomutov.

Názory a reakce učitelů i dětí si budete moci JIŽ BRZY prohlédnout v části videa, nebo na kanále YouTube. 

Pokud Vás tento článek o interaktivním stole SMART Table zaujal a máte chuť si ho vyzkoušet v praxi, potom máte tuto možnost na jedné z krajských konferencí SMART Klub, kde je vždy jeden z workshopů věnován právě této unikátní technologii.

Pokud máte více dotazů, jak stolek získat také do Vaší třídy, potom kontaktujte regionální konzultanta společnosti AV MEDIA, a.s., která je výhradním distributorem této technologie.

Podělte se s námi o Váš názor na tento vzdělávací nástroj. Využijte komentářů pod článkem.  

Děkuji za Vaši pozornost a u některé z dalších článků 10 DŮVODŮ PROČ se těším na „čtenou“ . 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů