Mgr. Alena Ščuková

Lektor

ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba

Aprobace: Matematika - Výtvarná výchova (také učím Počítačovou grafiku Audiovizuální a Filmovou tvorbu - Informatiku)

Co Alenu na školení baví?

Kontakt s pedagogy z jiných škol, možnost vzájemných diskuzí a hledání řešení. Získané zkušenosti, a názory kolegů pak mohu předávat na své kmenové škole. Nutí mne rozvíjet se, být kreativní a pohotová k potřebám dané školy a hledat další řešení a nové prvky do výuky, abych mohla předávat aktuální a nové postupy.