Výukový materiál, který seznamuje žáky s novým tématem, kterým je dělení zlomků. Probíraná látka je procvičována na příkladech.

Poznámka hodnotitele: Velmi pěkně graficky i obsahově zpracovaný materiál, který obsahuje v příloze podrobnou metodiku pro učitele.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zlomek, zlomky, dělení, převrácený zlomek
Datum vložení: 30.10.2011

Zavádí pojem funkce, vysvětluje pojmy definiční obor, obor hodnot

Výzva 51: ne
Klíčová slova: funkce, předpis funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce
Datum vložení: 21.10.2007