Žáci si procvičí předložky past, to u určování času, přiřadí správný čas k hodinám

Poznámka hodnotitele: zdroj ze školení D
Výzva 51: ne
Klíčová slova: time, watch
Datum vložení: 31.10.2012

procvičování učiva o podřadných s souřadných souvětích, grafické znázornění souvětí, vytváření vět polde grafů

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, podřadná a souřadná souvětí, grafy
Datum vložení: 29.10.2012