Shrnutí učiva o světelných jevech 1 (šíření světla, odraz světla). Vhodné pro 7. či 9. ročník (dle zařazení učiva v ŠVP). Světelné zdroje; optická prostředí; rychlost světla; šíření světla; měsíční fáze; zatmění Slunce a Měsíce; stín; zákon odrazu; rovinná zrcadla; zobrazování rovinným zrcadlem.

Předmět: Fyzika
Datum vložení: 06.02.2016
SMART Notebook 14 a výše

Rovinná zrcadla; zákon odrazu; úhel dopadu; úhel odrazu; kolmice dopadu; rovina dopadu; rovinné zrcadlo; zobrazování rovinným zrcadlem

Předmět: Fyzika
Datum vložení: 30.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Shrnutí učiva o magnetických vlastnostech látek. Vhodné pro 6. ročník a pro 9. ročník (opakování učiva ze 6. ročníku). Magnety přírodní a umělé, feromagnetická látka, magnetická síla, magnetické pole, magnetizace látky, magnetické pole Země.

Předmět: Fyzika
Datum vložení: 09.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Desetinná čísla - řády desetinných čísel, číselná osa, znázornění na číselné ose, porovnávání a řazení desetinných čísel

Datum vložení: 03.01.2016
SMART Notebook 14 a výše

Zlomky - úvod; zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, zápis zlomků, čtení zlomků, zlomky se stejným jmenovatelem - porovnávání, sčítání a odčítání

Datum vložení: 02.01.2016
SMART Notebook 14 a výše

Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla, čísla složená, Eratosthenes, Eratosthenovo síto

Datum vložení: 02.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Dělitelnost přirozených čísel - násobek

Datum vložení: 01.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Celá čísla - odčítání celých čísel; kladná a záporná celá čísla; zobrazení na číselné ose

Datum vložení: 01.01.2016
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů