základní rozdělení slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druh, skloňování, časování, slova ohebná, neohebná
Datum vložení: 14.09.2012

rozpoznání slovesných způsobů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
Datum vložení: 14.09.2012

mluvnické kategorie sloves

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, způsob, čas
Datum vložení: 14.09.2012

mluvnické kategorie sloves

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, způsob, čas
Datum vložení: 14.09.2012

základní druhy popisu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Popis, druhy popisu, popis osoby, popis pracovního postupu
Datum vložení: 14.09.2012

určování mluvnických kategorií podstatných jmen

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, pád, číslo, rod
Datum vložení: 14.09.2012

rozlišení druhů podstatných jmen

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, abstraktní, konkrétní, pomnožná, ..
Datum vložení: 14.09.2012

určování druhů přídavných jmen

Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací
Datum vložení: 14.09.2012