Tento projekt je určen žákům šestého ročníku základní školy. Žáci se zde seznámí s obdobím našich dějin, ze kterého nejsou žádné písemné prameny. Poznají E. Štorcha, seznámí se s malířem Z. Burianem. Budou pracovat s obrázky, textem, čítankou. Časová dotace - 2 vyuč. hodiny.

Předmět: Literatura
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pravěk, Štorch, archeologie, Lovci mamutů, Z. Burian
Datum vložení: 13.10.2012

souvětí, věta hlavní, věta vedlejší

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 11.10.2012

přídavné jméno, přípony, změny hlásek

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: přídavné jméno, přípony, změny hlásek
Datum vložení: 11.10.2012

zájmena, druhy zájmen, ohebné slovní druhy

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zájmena, druhy zájmen, ohebné slovní druhy
Datum vložení: 11.10.2012

určování významových poměrů mezi větami hlavními

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, významové poměry
Datum vložení: 15.09.2012

významové poměry mezi větami hlavními

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, významové poměry
Datum vložení: 15.09.2012

určování významových poměrů - druhy významových poměrů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, významové poměry
Datum vložení: 15.09.2012

poznávání vedlejší věty přívlastkové

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta přívlastková
Datum vložení: 15.09.2012

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů