Nalezeno 40 výsledků

Žáci si různými způsoby upevňují znalosti číslovek a určují jejich druh.

Datum vložení: 03.02.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si nejprve skloňují vzory podstatných jmen. Zaměřují se dle pádových otázek na koncovky vzorů pán, hrad a žena.

Datum vložení: 03.02.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si opakují vzory podstatných jmen a pádové otázky a následně určují koncovky podstatných jmen.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si opakují znalosti přídavných jmen měkkých a tvrdých, opakují si mluvnické kategorie, které se shodují s podstatnými jmény.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si upevňují znalosti přídavných jmen, samostatně je vymýšlejí, zařazuje ke správnému vzoru a doplňují koncovku přídavného jména.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si opakují znalosti o podstatných jménech (vzory a pády) a odůvodňují pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského podle vzoru pán a hrad.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si nejprve zopakují základní znaky slovních druhů, zaměřují se především na podstatná a přídavná jména, číslovky a slovesa.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Žáci si opakují znalosti o slovním základu, odůvodňují pravopis slov se skupinou bje – bě, vje – vě a v závěru zopakují pravopis i/y po souhláskách.

Datum vložení: 06.01.2013
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů