Nalezeno 71 výsledků

Žáci pomocí LAB aktivity Zapoj se vymýšlí věty u podstatných jme rodu mužského, kde dochází k variabilitě životnosti, např. beránci vs. beránky, korál (koráli)...

Datum vložení: 26.02.2020
Životnost podstatných jmen
SMART Notebook 14 a výše

Žáci vyskloňují uvedené slovo do odpovídajícího pádu, odpovídají pomocí mobilů (možno na pc). Test vytvořen v LAB Response.

Datum vložení: 26.02.2020
TEST Response skloňování podstatných jmen
SMART Notebook 14 a výše

Žák rozliší poměr slučovací, stupňovací a odporovací, řešení v tabulce pod stínovanou buňkou.

Datum vložení: 26.02.2020
Poměry mezi větami hlavními
SMART Notebook 14 a výše

Žák rozliší souvětí souřadné a podřadné. Obsahuje řešení.

Datum vložení: 26.02.2020
Souvětí souřadné vs. podřadné
SMART Notebook 14 a výše

Žáci určují slovesný vid, obsahuje řešení.

Datum vložení: 26.02.2020
Slovesný vid
SMART Notebook 14 a výše

Žák vyhledá v textu slovesa a určí u nich mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas, způsob a vid.

Datum vložení: 26.02.2020

Doplňující materiály

Mluvnické kategorie sloves
SMART Notebook 14 a výše

Žák přiřazuje tečku k řadovým číslovkám.

Datum vložení: 26.02.2020
Řadové číslovky
SMART Notebook 14 a výše

Žák podle zadání odstraní tolik obrázků do interaktivní popelnice, aby mu zbyl správný výsledek.

Datum vložení: 26.02.2020
AJ - číslovky odčítání
SMART Notebook 14 a výše

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů