Nalezeno 119 výsledků

Aktivita na trénink mluvení - žáci mají dopnit obrázky tak, aby využili všechny obrázky a mluvili o sobě a svých kamarádech. Využijte k opakování otázek Do you like apod.

Datum vložení: 15.05.2020
Verbs LIKE and LOVE
SMART Notebook 14 a výše

Žáci nejdříve přiřadí kartičky s přídavnými jmény k podstatným jménům, potom vytvoří množné číslo tam, kde je to možné.

Datum vložení: 15.05.2020
Adjectives, nouns, plurals
SMART Notebook 14 a výše

Přiřaďte věty k obrázkům. V aktivitě jsou věty pouze s celými hodinami (four o´clock atd.). Cvičení můžete využít k tisku pracovního listu.

Datum vložení: 12.05.2020
Time 1
SMART Notebook 14 a výše

Přetáhněte slovíčka do vět. Materiál můžete použít i k tisku pracovního listu.

Datum vložení: 12.05.2020
Family members
SMART Notebook 14 a výše

Po přečtení textu doplňte jména členů rodiny do tabulek. Můžete využít i k tisku pracovního listu.

Datum vložení: 12.05.2020
Family
SMART Notebook 14 a výše

Aktivita je zaměřená na mluvení a procvičování otázek Do you like...? a odpovědí Yes, I do. a No I don t. Můžete si takto vyzkoušet celá třída postupně - stačí doplnit nové obrázky a jména žáků do tabulky. K vyplnění využijte také značky pod tabulkou.

Datum vložení: 12.05.2020
Food - Do you like...?
SMART Notebook 14 a výše

Aktivita je vhodná ke psaní na tabuli, nebo využijte k tisku pracovního listu.

Datum vložení: 11.05.2020
Writing numbers 1
SMART Notebook 14 a výše

Aktivita zaměřená na psaní číslovek do 100. Obrázky i tabulku můžete využít i k tisku na pracovní list.

Datum vložení: 11.05.2020
Numbers - writing
SMART Notebook 14 a výše

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů