Nalezeno 27 výsledků

Jedná se o DUM zaměřený na roztřídění jednotlivých útvarů národního jazyka do spisovné, resp. nespisovné češtiny

Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: Learningapps
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM zaměřený na práci se vzory podstatných jmen

Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: Learningapps
Externí odkaz
Více

Jedná se DUM zaměřený na poslech Jiráskových Blanických rytířů a následné odpovídání na otázky týkající se poslechu

Předmět: Literatura
Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: Learningapps
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM zaměřený na roztřídění českých spisovatelů na časové ose podle toho, do kterého období převážně spadá jejich tvorba

Předmět: Literatura
Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: Learningapps
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM ve formě pracovního listu zaměřeného na Josefa Dobrovského a práci s informacemi o něm z Youtube videa.

Předmět: Literatura
Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: interaktivní pracovní list Wizer (online)
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM ve formě pracovního listu Wizer.me zaměřeného na práci s poslechem a textem a následném využití nabytých informací při odpovídání na otázky. Jako výchozí materiál je zvolena povídka Jana Nerudy ze sbírky Arabesky, poprvé vydané v roce 1864.

Předmět: Literatura
Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: interaktivní pracovní list Wizer (online)
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM ve formě pracovního listu Wizer.me obsahujícího syntaktické úlohy. Žáci určí typ souvětí, počet jednotlivých druhů vět, druhy vedlejších vět, větné členy; vytvoří větu na základě větného vzorce; budou pracovat s grafy souvětí apod.

Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: interaktivní pracovní list Wizer (online)
Externí odkaz
Více

Jedná se o DUM ve formě pracovního listu Wizer.me věnovaného poměrně problematickému knižnímu zájmenu jenž. Žáci si vyzkouší tvorbu všemožných tvarů, porovnání s běžně užívaným zájmenem který ad.

Datum vložení: 23.03.2023

Poznámka hodnotitele: interaktivní pracovní list Wizer (online)
Externí odkaz
Více

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů